Publikacije

 

Publikacije članica

Atina

Užički centar za prava deteta:

Centar za prava deteta:

CPZV:

MDRI-S:

Prijatelji dece Srbije:

Grupa za decu i mlade INDIGO:

PIN – Mreža psihosocijalnih inovacija:

PRAXIS:

Otvoreni klub Niš:

Centar za interaktivnu pedagogiju:

SOS Dečija sela Srbija: 

Indigo:

CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine

IDEAS

Centar za integraciju mladih – CIM