Strategija

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS zakoračila je u novu fazu svog razvoja 2014. registracijom kao savez organizacija koje rade na ostvarivanju i promociji prava deteta. Time je ispunjen i jedan od ciljeva prethodne strategije razvoja da se naša mreža dovoljno razvije i osnaži da se na kraju 2014. godine razmotri odluka o njenoj formalizaciji.

Strateški plan koji smo izradili i koji je pred vama naš je odgovor na to šta i kako treba učiniti u sledećem periodu (2015 – 2020) kako bismo zajedno uklonili prepreke koje stoje na putu ostvarivanja prava sve dece – prava da se bez diskriminacije pravilno razvijaju i rastu, igraju se i obrazuju i dostojanstveno, bezbedno, zdravo i srećno žive.

Celu Strateški plan 2015 – 2020 možete pročitati OVDE.