Društvena laboratorija

Program MODS Društvena laboratorija – Inkubator za usluge za decu i porodice

Program podrške za udruženja, pružaoce usluga socijalne zaštite sa teritorije Srbije u razvoju novih proizvoda i usluga, koji će podržati život dece sa teškoćama u razvoju u porodici, trajaće od juna 2021. do marta 2022.

Program se realizuje u okviru projekta „D-Care Labs“ koji se sprovodi u 10 evropskih država u okviru EU Interreg Dunavskog transnacionalnog uz stručnu podršku iskusnih evropskih inovacijskih i inkubacijskih organizacija/programa.

MODS Društvena laboratorija nudi:

  • najnovija znanja o preduzetništvu, metodama, resursima i mreži za razvoj inovativnih ideja;
  • podršku za razvoj inovativne ideje kroz razvoj i testiranje poslovnog modela;
  • individualnu podršku stručnjaka iz oblasti razvoja proizvoda/usluge, cenovne i go-to-market strategije, promocije i distribucije proizvoda/usluge, te finansiranja preduzetničkog poduhvata;
  • povezivanje sa potencijalnim investitorima koji ulažu u pozitivne društvene promene;
  • povezivanje sa udruženjima i pružaocima usluga iz 9 država dunavskog regiona (Nemačka, Austrija, Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunija, Moldavija, Bugarska);

Više o programu i temama možete videti ovde.