Upravni Odbor

Jasmina Miković

Jasmina Miković, predsednica Upravnog odbora MODS-a

Centar za prava deteta

Gordana Plemić

Gordana Plemić

Udruženje građana Roditelj

dragana_socanin_round
Dragana Soćanin

Udruženje građana Roditelj / Agroinvest fondacija Srbija

Tatjana Lazor-Obradović
Tatjana Lazor Obradović

Centar za proizvodnju znanja i veština

Marko Tošić, UO
Marko Tošić

Centar za integraciju mladih – CIM

Kristina Lilik
Kristina Lilik

Otvoreni klub Niš

kenan_rasitovic_round
Kenan Rašitović

Omladinski forum za edukaciju Roma

Iva Eraković
Iva Eraković

Prijatelji dece Srbije

Aleksandra Milutinović

Okular