Upravni Odbor

Jasmina Miković

Jasmina Miković, predsednica Upravnog odbora MODS-a

Centar za prava deteta

Gordana Plemić

Gordana Plemić

Udruženje građana Roditelj

dragana_socanin_round
Dragana Soćanin

Udruženje građana Roditelj / Agroinvest fondacija Srbija

Tatjana Lazor-Obradović
Tatjana Lazor Obradović

Centar za proizvodnju znanja i veština

marija_petrovic_round
Marija Petrović

Centar za prava deteta

Mladen Milutinović
Mladen Milutinović

Otvoreni klub Niš

kenan_rasitovic_round
Kenan Rašitović

Omladinski forum za edukaciju Roma

Iva Eraković
Iva Eraković

Prijatelji dece Srbije

Vesna Mraković-Jokanović

Vesna Mraković-Jokanović

SOS Dečija sela Srbija