Finansijska podrška Vesti

„ Ulaganje u decu – dobrobit za svu decu “

Međunarodna konferencija “ Ulaganje u decu – dobrobit za svu decu ”, sa gostima iz 21 evropske države, u organizaciji Mreže organizacija za decu Srbije (MODS), Eurochild-a, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) i UNICEF-a svečano je otvorena danas, u Beogradu, u Klubu poslanika.

Na otvaranju konferencije, na kojoj su predstavljena međunarodna iskustva i primeri javnih izdvajanja iz budžeta sa ciljem da se smanji siromaštvo i socijalna isključenost dece, istaknuta je važnost usklađivanja javnih finansijskih resursa sa politikama i zakonodavstvom koje utiču na decu. Na konferenciji je naglašena posvećenost Srbije u borbi protiv siromaštva dece i na ispunjavanju razvojne agende Ujedinjenih nacija.

Međunarodna konferencija Ulaganje u decu - dobrobit za svu decu

Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom uskoro u Skupštini

Tom prilikom Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije istakla je ulogu Saveta za prava deteta kao mehanizma za koordinaciju koji će omogućiti saradnju na praćenju i unapređenju politika za decu.

Međunarodna konferencija Ulaganje u decu - dobrobit za svu decu

„Najisplativiji društveni cilj jeste ulaganje u decu. Imamo spremne mere i zakone kojima ćemo dati ključan doprinos u tom pravcu. Radimo na reviziji Strategije za podsticanje rađanja, uskoro ćemo u skupštinsku proceduru uputiti Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Stvaramo nacionalni mehanizam za primenu Ciljeva održivog razvoja i sigurna sam da će borba protiv siromaštva isto kao i zdravlje i obrazovanje i rodna ravnopravnost biti u našem fokusu“, rekla je ministarka Đukić Dejanović na otvaranju konferencije.

Međunarodna konferencija Ulaganje u decu - dobrobit za svu decu

Vlada Republike Srbije mora da uskladi i poštuje međunarodne zakone

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević istakao je da Vlada Republike Srbije u potpunosti prihvata i sprovodi politiku podrške deci od najmlađeg uzrasta, kroz različite programe za decu i njihove roditelje ili staratelje i dodao da obezbeđivanje minimalne finansijske sigurnosti porodici sa decom Republika Srbija realizuje prvenstveno kroz primenu Zakona o socijalnoj zaštiti i Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kao i kroz zaštitu prava deteta, na koja smo se obavezali Konvencijom o pravima deteta UN i svim pratećim domaćim i međunarodnim zakonskim aktima i podaktima. Srbija je u potpunosti posvećena najvažnijem ulaganju u budućnost zemlje – ulaganju u rani razvoj deteta.

Međunarodna konferencija Ulaganje u decu - dobrobit za svu decu

Zamenica direktora UNICEF-a Severine Leonardi je posebno ukazala da je Vlada Republike Srbije jasno  posvećena blagostanju dece i da ulaže u različite vrste novčanih davanja i usluga koje direktno ili indirektno utiču na decu. Međutim, struktura budžeta i dalje u potpunosti ne odražava ova ulaganja i ne pruža pun uvid u detalje. Stoga, UNICEF poziva Vladu da definiše metodologiju za bolje praćenje investicija koje su u vezi sa decom i stvori osnovu za budžetiranje koje je po meri dece.

Ulaganje u decu je ulaganje u budućnost sve dece i svih nas

Na početku konferencije, prisutni učesnici su imali prilike da čuju i snimljeno obraćanje Komesarke za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Marijan Tajsen koje je poslala poruku da se briga o deci  praktično sama otplati: „Za manje od deset godina našem društvu se u potpunosti vrati investicija.

Međunarodna konferencija Ulaganje u decu - dobrobit za svu decu

Uporedite to sa vremenom otplate od 40 godina za jedan put. Ukoliko brinete za decu, investirajte u njih. U Beogradu ili Briselu, delimo isti stav da ni jedno dete ne treba da bude siromašno ili isključeno iz društva. Zato podržavam vaš cilj: investiranje u blagostanje i budućnost sve dece“, napomenula je Marijan Tajsen.

Finansije su uvek najveći problem, ali efikasno ulaganje u decu i porodice smanjiće siromaštvo sve dece 

Preko 100 prisutnih na konferenciji čulo je obraćanje i državne sekretarke Ministarstva finansija Mirjane Ćojbašić:  

„Republika Srbija ozbiljno radi na uspostavljanju jedinstvenog sistema za planiranje, pripremu i implementaciju infrastrukturnih investicija. Poseban izazov u budućnosti biće prepoznavanje značaja  „mekih“ investicija, među kojima je investiranje u decu, kao jedan od prioriteta za nacionalno investiranje, imajući u vidu stope povraćaja kod ove vrste ulaganja. Investiranje u decu nisu samo investicije u njih same već i u povećanje zapošljivosti njihovih roditelja, pre svega majki, koje kroz efikasnije pružanje javnih usluga imaju, između ostalog, i veće mogućnosti da izađu na tržište rada i postanu ekonomski jače. Zato sve faze javnog investiranja moraju biti detaljno planirane, aloicirane a potom i efikasno implementirane“, naglasila je Ćojbašić.

Međunarodna konferencija Ulaganje u decu - dobrobit za svu decu

Menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) Ivan Sekulović da je neophodno da znamo koliko izdvajamo za decu i porodice sa decom i kako izgleda struktura tih ulaganja, a Imajući u vidu iznad prosečno siromaštvo kod dece i porodicama sa decom u Srbiji.

„To je jedini način da unapredimo efikasnost ulaganja i zagovaramo veća izdvajanja za decu. Otvaranje postojećih administrativnih podataka, informaciona umrežavanja i unapređenje programske klasifikacije, posebno Programa 11 Socijalna i dečija zaštita koji trenutno nedovoljno jasno ukazuje na rashode za decu, uz sprovođenje sveobuhvatne analize izdavanja za decu aktivnosti su na kojima će Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije nastaviti da pruža podršku u narednom periodu“, objasnio je Sekulović.

Međunarodna konferencija Ulaganje u decu - dobrobit za svu decu

Zaključci

Na konferenciji je zaključeno da je neophodno intenzivirati rad na sprovođenju UN Ciljeva održivog razvoja, gde je borba protiv siromaštva dece na prvom mestu, unaprediti praćenje i procenu izdvajanja za decu i porodice u Srbiji, razviti grupe usluga u zajednici koje će biti podrška porodici, naročito porodicama koje su u riziku od razdvajanja, da je potreban veći obuhvat uslugama koje će biti dostupne i novčanim davanjima porodici i deci koja žive u siromaštvu…

Više slika sa konferencije možete naći na našoj Fejsbuk stranici.