Obrazovanje Saopštenja

Digitalni udžbenici su budućnost

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputila predloge za izmene i dopune Nacrta zakona o udžbenicima. Besplatni i digitalni udžbenici u fokusu. 

MODS smatra da Nacrt zakona o udžbenicima donosi nova rešenja koja imaju potencijal da doprinesu razvoju inkluzivnog obrazovanja, ali da postoje odredbe koje treba unaprediti, posebno kada je u pitanju dostupnost besplatnih udžbenika za svu decu.

MODS smatra da obrazovanje treba da bude besplatno za svu decu i dostupno svoj deci. To podrazumeva da deca, odnosno njihovi roditelji nemaju troškove koji proizilaze iz činjenice da dete ide u školu. S tim u vezi, MODS je uputio predlog da se Ministarstvo, odnosno Vlada strateški opredeli da se mera besplatnih udžbenika primenjuje na svu decu, odnosno da se mera „Finansiranja udžbenika sredstvima republičkog budžeta“ primeni na svu decu, s tim da u najkraćem roku obuhvati i decu iz porodica koji su korisnici jednokratne novčane pomoći, kao i porodice sa troje i više dece bez obzira da li su oni istovremeno u obrazovnom sistemu. Podaci pokazuju da je trećina dece u Srbiji u riziku od siromaštva, a upravo su najviše pogođene porodice sa dvoje i više dece gde je najčešće nosilac porodice nezaposlen, dok čak 80 % romske dece ne pohađa školu.

*** Analiza Nacrta zakona o udžbenicima – digitalni udžbenici su budućnost

U skladu sa tim, kako bi se dalje unapredila dostupnost obrazovanja za svu decu, MODS je predložio da se predvidi najviša cena udžbenika jer to predstavlja garanciju da cena udžbenika neće rasti, odnosno da izdavači ne mogu povećavati cene udžbenika. Izdvajanje za udžbenike ionako predstavlja veliku stavku u roditeljskom budžetu budući da jedan komplet udžbenika može stajati i do 15.000 dinara.

U kontekstu poboljšanja dostupnosti obrazovanja, MODS kao pozitivno ocenjuje to što je i u ovom Zakonu predviđen i definisan udžbenik sa prilagođenim pismom i/ili formatom kao udžbenik kod kojeg su pismo i/ili format izmenjeni u skladu sa obrazovnim potrebama učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i to što vid prilagođavanja udžbenika utvrđuje tim za inkluzivno obrazovanje. Takođe, značajno je uvođenje Centra za niskotiražne udžbenike jer bi ovaj Centar trebalo da obezbedi sigurnost postojanja udžbenika koji su prilagođeni potrebama učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Povodom digitalnih udžbenika, MODS smatra da je njihovo uvođenje značajno i da na duži rok obezbeđuju dostupnije i kvalitetnije obrazovanje, a posebno deci sa teškoćama u razvoju i invaliditetom zbog većih mogućnosti prilagođavanja sadržaja i formata.

*** Predlozi za izmene i dopune Nacrta zakona o udžbenicima

Savremeni digitalni udžbenici mogu biti interaktivni, podsticajni, kreativni i doprinose većem angažovanju učenika. Kao takvi, pružaju bolje razumevanje jer se sadržaj prikazuje na više načina, što mu daje veću edukativnu vrednost. Korišćenje digitalnih udžbenika može da doprinese stvaranju navika da se računari, tableti, pametni telefoni koriste za učenje, ne samo za igru. Digitalni udžbenici ne samo da prenose informacije, nego i motivišu učenike za samostalan i kreativan rad.

Digitalni udžbenici i njihovo uvođenje podrazumeva i neophodno opremanje škola i učionica. Verujemo da je to pravi odgovor na potrebe koje donosi ubrzana digitalizacija, razvoj novih tehnologija i interneta. Neophodno je da sva deca budu informatički pismena jer će funkcionisanje u današnjem svetu bez toga biti sve teže. Time se doprinosi i demokratizaciji obrazovanja, tj. smanjivanju socijalnih razlika između dece i izjednačavanja uslova pod kojima se ona obrazuju i razvijaju.

MODS smatra izuzetno važnim proces koji je započet od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i izražava očekivanja da će nadležno Ministarstvo uvažiti date preporuke u cilju daljeg unapređivanja kvalitetnog obrazovanja za svu decu.