Vesti Zaštita od nasilja

Potpisana Deklaracija o posvećenosti prevenciji i zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja u kontekstu turizma i putovanja

Danas, 22. februara 2024. godine, na inicijativu Mreže organizacija za decu Srbije – MODS, potpisana je Deklaracija o posvećenosti prevenciji i zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja* u kontekstu turizma i putovanja.

Ova deklaracija predstavlja značajan korak napred ka osiguranju bezbednosti i dobrobiti dece u turističkoj industriji, a potpisali su je Privredna komora Srbije, YUTA (Nacionalna asocijacija turističkih agencija), HORES (Poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije) i MODS. Potpisnici su se obavezali na implementaciju mera i regulativa koje će osigurati nultu toleranciju prema seksualnom zlostavljanju i iskorišćavanju dece.

Značajnu podršku ovoj inicijativi pružili su Zaštitnik građana Republike Srbije i UNICEF Srbija.

Potpisnici Deklaracije se obavezuju da će:

  • Usvojiti internu politiku kojom se obavezuju na nultu toleranciju prema seksualnom zlostavljanju i iskorišćavanju dece u svom poslovanju, kao i na prevenciju i efikasnu zaštitu dece od ovakvog kršenja njihovih prava.
  • Osigurati da kandidati prolaze odgovarajući skrining kako bi se sprečilo zapošljavanje učinilaca krivičnih dela protiv polne slobode maloletnih lica na pozicijama koje se odnose na rad u kontaktu sa decom.
  • Uključiti klauzulu u ugovore o radu i druge forme radnog angažovanja koja se odnosi na zabranu seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece.
  • Organizovati redovnu obuku zaposlenih i ostalih saradnika o njihovim obavezama koje se tiču seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece.
  • Ustanoviti mehanizme za prijavu sumnji na seksualno zlostavljanje ili iskorišćavanje dece od strane svojih zaposlenih/saradnika, koji su bezbedni, poverljivi i pristupačni.
  • Omogućiti efikasno sprovođenje istrage u saradnji sa nadležnim državnim organima u slučaju postojanja sumnje da je došlo do seksualnog zlostavljanja ili iskorišćavanja dece korisnika usluga u okviru poslovnih aktivnosti kompanije.

* U skladu sa Opštim protokolom za zaštitu dece od nasilja, usvojenog u februaru 2022. godine, seksualno zlostavljanje dece definiše se kao uključivanje deteta u seksualne aktivnosti koje ono ne razume u potpunosti i ne može dati svoj pristanak ili za koje dete nije razvojno pripremljeno kao i sve seksualne aktivnosti kojima se krše zakoni i tabui u društvu. Seksualno iskorišćavanje dece definiše se kao korišćenje deteta za seksualne aktivnosti a u korist drugih osoba, uključujući tu iskorišćavanje dece za prostituciju, pornografiju i slično.

Sprovedene aktivnosti su deo projekta „SAFE TRAVEL“ – Zaštita dece od seksualne eksploatacije i zlostavljanja, u saradnji sa institucijom Zaštitnika građana Republike Srbije i Privrednom komorom Srbije.