Vesti Zaštita od nasilja

Počela realizacija projekta „SAFE TRAVEL“ – Zaštita dece od seksualne eksploatacije i zlostavljanja

U septembru 2023. godine, Mreža organizacija za decu Srbije započela je sprovođenje projekta „SAFE TRAVEL“ – Zaštita dece od seksualne eksploatacije i zlostavljanja, u saradnji sa institucijom Zaštitnika građana Republike Srbije i Privrednom komorom Srbije.

Ovaj projekat ima za cilj borbu protiv seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece (SEZ) putem inicijativa za promenu politika zasnovanih na dokazima. Osnovni cilj je unapređenje pravnog okvira u Srbiji, uključujući postavljanje minimalnih odredbi za kompanije koje pružaju usluge u sektoru putovanja i turizma (uključujući avio-prevoznike, hotele i turističke agencije). 

Važno je napomenuti da je ovaj problem identifikovan u Indeksu „Out of the Shadows“ 2022 *, gde je naša zemlja ocenjena niskom ocenom (0) u oblasti rešavanja pitanja trgovine i eksploatacije dece u ovom sektoru.

Da bismo postigli cilj okončanja seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece, potrebne su nam promene politike, unapređenje propisa i uspostavljanje minimalnih standarda, posebno u Zakonu o turizmu. Takođe nam je potrebno angažovanje kompanija iz privatnog sektora koje posluju sa decom.

Značaj adresiranja seksualne eksploatacije  i zlostavljanja dece unutar industrije turizma i putovanja

Industrija turizma i putovanja je posebno ranjiva kada je u pitanju seksualna eksploatacija i zlostavljanje dece (SEZ) zbog svoje prirode kao veoma mobilnog i tranzitnog sektora. Deca su često izložena riziku da budu iskorišćavana i zlostavljana od strane turista, putnika ali i lokalnog stanovništva.

Industrija turizma i putovanja može odigrati značajnu ulogu u sprečavanju i reagovanju na SEZ putem implementacije politika i procedura koje štite decu od SEZ. Važno je preduzeti sve neophodne akcije u vezi sa ovim problemom jer je SEZ ozbiljno kršenje prava deteta i može imati dugotrajne fizičke, emocionalne i psihološke posledice po žrtve.

* Indeks „Izlazak iz senke” je prva globalna uporedna analiza načina na koji države štite decu od seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece (SEZ). Izveštaj za 2022. pokazuje kako 60 zemalja (koje obuhvataju približno 85% globalne populacije dece) sprečavaju i reaguju na seksualnu eksploataciju i zlostavljanje dece.