Članice MODS-a MODS u medijima Socijalna zaštita Vesti

Održan MODS Ideas to Innovation Day

Mreža organizacija za decu Srbije organizovala je 14. decembra Ideas to Innovation Day. Na događaju oragnizovanom u Kafe baru 16 predstavljeni su primeri razvijenih inovacija nastalih u MODS Društvenoj laboratoriji.

U okviru događaja organizacije: Centar GRiG, Play Centar Novi Sad, Breza, Apatin, Centar Socijalne Zastite Kikinda – Centar za pružanje usluga socijalne zaštite grada Kikinde ”Naša kuća” predstavile su svoje inovativne ideje koje su razvijene u okviru Društvene laboratorije.

MODS je uspostavio Društvenu laboratoriju kao Inkubator za usluge za decu i porodice. Program Društvene Laboratorije je razvijan i testiran u protekle 2 godine u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa i namenjen je udruženjima i pružaocima usluga socijalne zaštite.

Na radionicama Društvene laboratorije smo tražili nove ideje koje funkcionišu – ideje koje predstavljaju odgovor na probleme sa kojima se suočavaju deca sa invaliditetiom u Srbiji i koje dovode do kreiranja novih usluga koje će unaprediti kvalitet njihovog svakodnevnog života.

MODS Društvena laboratorija nudi najnovija znanja o preduzetništvu, metodama, resursima i mreži za razvoj inovativnih ideja; podršku za razvoj inovativne ideje kroz razvoj i testiranje poslovnog modela; individualnu podršku stručnjaka iz oblasti razvoja proizvoda/usluge, cenovne i go-to- market strategije.

Pored obuka na radionicama, MODS Društvena laboratorija pruža individualnu i mentorsku podršku u razvoju inovativnih ideja.

Program Društvene laboratorije je prošlo 20 predstavnika iz 10 udružanja koji su razvili inovativna rešenja i ideje, primenjujući design thinking pristup, za bolji i kvalitetniji život najranjivih društvenih grupa građana (dece, dece i mladih sa smetnjama i njihovih porodica).

Ideas to Innovation Day – Dec 14, 2022

Fotografije sa događaja možete pogledati na sledećem linku.

Aktivnosti su realizovane u okviru projekta „D-Care Labs“ koji se sprovodi u 10 evropskih država u okviru EU Interreg Dunavskog transnacionalnog programa uz stručnu podršku iskusnih evropskih inovacijskih i inkubacijskih organizacija/programa. Od početka projekta 2020. godine devet regionalnih inovacionih Društvenih laboratorija – DCareLabs osnovano je u različitim zemljama Dunavskog regiona.