Vesti

D-Care Labs

D-Care laboratorije se bave osnovnim potrebama korisnika kućne nege koje nisu zadovoljene postojećim socijalnim uslugama. Postoje mnoge ovakve potrebe, npr. medicinske terapije, podrška pri održavanju higijene, obezbeđivanje odgovarajućih kućnih sredstava za sprečavanje padova, kao i mere koje bi omogućile socijalno uključivanje ugroženih u lokalnu zajednicu.

Cilj našeg projekta je da odgovori na ove izazove uspostavljanjem specijalizovanih regionalnih struktura za inovaciju u D-care laboratorijama kako bi pružaoci socijalnih usluga, stručnjaci angažovani na razvoju proizvoda i socijalni start-upovi mogli da osmisle i sprovode kvalitetnije usluge kućne nege za stare osobe, osobe sa invaliditetom i decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Glavni cilj D-Care laboratorija jeste da ojačaju sprovođenje inovativnih socijalnih usluga u domenu kućne nege. U skladu s tim, međudržavna laboratorijska strategija zasnovana je na analizi potreba korisnika (uključujući potrebe izazvane virusom korone), potencijalima za inovacije i namerava da identifikuje dopunske međuregionalne resurse.

Glavni rezultat D-Care laboratorija je uspostavljanje međudržavne laboratorije koje će ponuditi okvir za razvoj regionalnih laboratorija i zajednice za praksu kako bi se poboljšali zajedničko učenje i međunarodna saradnja. Uspostavljanje ovakvih ekosistema društvenog ulaganja dovešće i do struktura za finansijsku i preduzetničku podršku. Tokom pilot projekta osnivanja 9 regionalnih laboratorija strukture za inovaciju će se testirati i poboljšavati.

D-Care laboratorije će pomoći državnim institucijama i drugim zainteresovanim stranama u Dunavskom međudržavnom programu da identifikuju prepreke, da razviju i sprovedu plan za njihovo prevazilaženje, da poboljšaju kapacitete institucija, da analiziraju potrebe korisnika i potencijal za inovaciju, kao i da ponude okvir za razvoj regionalnih laboratorija.

Pomoću metodologija projekat omogućava stvaranje/primenu inovacija u oblasti pružanja kućne nege u zajednici (regionalne D-Care laboratorije kao inicijative koje se pokreću odozdo, koje su po svojoj prirodi integrativne, okrenute potrebama korisnika i pronalaženju rešenja), a pomoću metoda podstiče međuregionalnu saradnju (Međudržavna laboratorija, pristupi zasnovani na razvoju zajednice). Pomoću alata projekat uključuje relevantne donosioce odluka na različitim nivoima koji bi trebalo da promovišu promenu pravila u oblastima socijalne inovacije i pružanja kućne nege.

D-Care Labs projekat je sufinansiran od fondova Evropske unije (ERDF, IPA, ENI).

Program: Interreg Danube Transnational Programme

Sajt projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-carelabs

Trajanje: 1. 7. 2020–31. 12. 2022.

Partnerske zemlje: Nemačka, Mađarska, Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Austrija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Moldavija.