Vesti Zaštita od nasilja

MODS sa Panelom mladih Zaštitnika građana

Indeks “Izlazak iz Senke”

U sklopu projekta „BEZBEDNO PUTOVANJE – Zaštita dece od seksualne eksploatacije i zlostavljanja“, koji realizuje Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) u saradnji sa Zaštitnikom građana Republike Srbije i Privrednom komorom Srbije, juče je uspešno održan sastanak sa Panelom mladih Zaštitnika građana RS. 

Cilj sastanka sa Panelom mladih Zaštitnika građana pod nazivom „Bezbedno putovanje – zaštita dece od seksualne eksploatacije i zlostavljanja“ bio je prikupljanje uvida i jedinstvenih perspektiva od strane dece i mladih na temu seksualne eksploatacije i zlostavljanja (SEZ) dece tokom putovanja.

Učesnici su razgovarali o različitim oblicima nasilja kojima su deca izložena tokom putovanja, uključujući fizičko, vršnjačko, psihičko i seksualno nasilje. Naglašeno je da svako dete, bez obzira na poreklo, može biti u riziku, s posebnim akcentom na određene kategorije dece koje su podložnije ovim opasnostima.

Diskutovalo se i o specifičnim opasnostima kojima deca mogu biti izložena tokom ekskurzija, uključujući neželjene kontakte sa nepoznatim osobama, rizik od konzumacije nedozvoljenih supstanci, kao i gubitak prtljaga i ličnih dokumenata.

Sastanak je pružio konkretne smernice za unapređenje bezbednosti dece tokom putovanja, fokusirajući se na preventivne mere i saradnju između škola, turističkih agencija i sektora turizma.

Zašto je ovo važno?

Sektor turizma i putovanja, zbog svoje mobilnosti i tranzitne prirode, predstavlja kritičnu tačku gde su deca izložena riziku od SEZ. Srbija, prema OOS Indeksu, ocenjena je sa 27, 7 bodova (od 100) i nalazi se na 34. mestu, što ukazuje na ozbiljan nedostatak adekvatnog odgovora privatnog sektora na SEZ u ovom sektoru.

Poziv na akciju – Deklaracija o obavezi korporacija u sektoru turizma i putovanja

Unapređenje pravnog okvira, angažovanje privatnog sektora i uspostavljanje minimalnih standarda ključni su koraci ka zaštiti dece od SEZ. Ovi napori ne samo da čine razliku u praksi, već i dugoročno doprinose zaštiti prava deteta. 

Deklaracija o obavezi korporacija u sektoru turizma i putovanja pruža smernice za unapređenje internih propisa, posebno fokusirane na prevenciju SEZ. Njena implementacija očekuje se da postane model za unapređenje standarda u zaštiti dece, doprinoseći stvaranju bezbednijeg okruženja za decu i mlade.

Indeks „Izlazak iz Senke“

Indeks „Izlazak iz senke” je prva globalna uporedna analiza načina na koji države štite decu od seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece (SEZ). Izveštaj za 2022. pokazuje kako 60 zemalja (koje obuhvataju približno 85% globalne populacije dece) sprečavaju i reaguju na seksualnu eksploataciju i zlostavljanje dece.

Out of the Shadows Index 2022 – PRIVATE SECTOR MODUL  je dostupan ovde.

Globalni izveštaj Out of the Shadows Index 2022 na srpskom jeziku odstupan je ovde