MODS u medijima Vesti Zaštita od nasilja

Na Sajmu turizma potpisana deklaracija o zaštiti dece od zlostavljanja u turizmu

Predstavnici Privredne komore Srbije (PKS), Mreže organizacija za decu Srbije (MODS), Poslovnog udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede (HORES) i Nacionalna asocijacija turističkih agencija (YUTA) pod pokroviteljstvom UNICEF-a potpisali su 22. 2. 2024. na Sajmu turizma u Beogradu zajedničku Deklaraciju o posvećenosti i prevenciji i zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja u kontekstu turizma i putovanja.

Saša Stefanović iz Mreže organizacija za decu Srbije ocenio je da je današnje potpisivanje veliki korak za ovu organizaciju i samu decu. „Dobro je što je privatni sektor u turizmu pokazao posvećenost i spremnost da učini sve što je u njihovoj moći na zaštiti dece od eksploatacije u turizmu“, naveo je Stefanović.

Sekretar Udruženja za turizam PKS Tijana Maljković je za Tanjug rekla da je za ovo poslovno udruženje važno da komunicira sa svojim članicama na temu zaštite dece od zlostavljanja, jer one u svom poslovanju imaju dosta dodira sa decom.

Milena Timotijević iz UNICEF-a je istakla da se nasilje nad decom dešava u svim sferama njihovog života, u porodici, školi, na ulici, na internetu i da je zbog toga veoma važno da u sprečavanju i eliminaciji nasilja učestvuju svi akteri. „Važno je da se udruže snage i da napravimo mehanizme koje rizike od nasilja po decu eliminišu u svim oblastima. U tom smislu i poslovni sektor ima vrlo delikatnu odgovornost i mogućnost da deluje u preventivnom smislu, zbog čega je i ovaj današnji događaj na neki način pionirski poduhvat“, navela je Timotijević.

Dodala je da je ovo prvi put da akteri iz privrednog sektora preuzimaju odgovornost za ovu važnu temu i za prepoznavanje rizika od nasilja koji se mogu dogoditi u direktnom kontaktu sa decom ljudi koji rade turizmu. Objašnjavajući, koji su to rizici i rizične situacije po decu u ovoj oblasti, ona je navela da je reč o školicama u prirodi i rekreativnoj nastavi. „U direktan dodir sa decom dolaze i turistički vodiči, animatori, ljudi koji su na neki način angažovani u organizaciji tih putovanja i oni mogu takve prilike iskoristiti tako da nanesu štetu deci“, rekla je Timotijević.

Zamenica zaštitnika građana za prava deteta Jelena Stojanović istakla je da je za ovu instituciju važna zaštita dece od svake i seksualne eksploatacije, pa i one u sektoru turizma. „Ovo nam je posebno važno imajući u vidu da su deca često korisnici usluga u oblasti turizma i veoma je bitno što su ovaj problem prepoznale i Privredna komora Srbije i YUTA i što je došlo do potpisivanja deklaracije„, rekla je ona. Zaštita dece od svakog vida eksploatacije i zlostavljanja je tema koja je prioritetna u radu Zaštitnika građana Republike Srbije, posebno u sektorima ugostiteljstva i turizma.

Potpisivanje Deklaracije predstavlja značajan korak u jačanju prevencije i reagovanju u zaštiti dece od bilo kakvog vida nasilja i pokazatelj je da je Privredna komora Srbije, zajedno sa svojim članicama u ovoj oblasti, prepoznala potrebu za ovakvim jednim dokumentom kao svedočanstvom da smo, kada su deca u pitanju, svi na istom putu i da ćemo preduzeti sve aktivnosti, svako iz svog domena,  kako bi deci ovu zaštitu i obezbedili.