Vesti

COVID-19

Svetska zdravstvena organizacija je proglasila pandemiju korona virusa (COVID-19). U Srbiji je od 15. marta uvedeno vanredno stanje zbog ovog virusa.

Kao Mreža organizacija za decu Srbije dobili smo zahteve da ukažemo da su posebno ranjiva deca u ovom trenutku, a naročito deca sa retkim i hroničnim bolestima i deca sa smetnjama u razvoju. Na problem ovih grupa dece posebno su ukazale kolege iz organizacije „Evo ruka“ iz Beograda. Pored zdravstvene nege za većinu ove dece i njihove roditelje životno su važne usluge socijalne zaštite. Zato je potrebno da se nađe način da i u uslovima pandemije i vanrednog stanja neke od ovih usluga budu dostupne za roditelje i njihovu decu, da ne budu zaboravljeni.

Naša članica „Pomoć deci“ je pozvala na hitno reagovanje i iznalaženje rešenja situacije u kojoj se nalaze deca iz siromašnih porodica koja su u školi imala jedini sigurni obrok u toku dana. Zatvaranjem škola ta deca ostaju bez tog obroka do kraja školske godine.

Pitali smo roditelje kako izgleda roditeljstvo za vreme pandemije korona virusa (COVID-19) preko ovog kratkog upitnika. Nadamo se da će nam odgovori roditelja dati brzi presek trenutne situacije i šta im je najpotrebnije u ovom trenutku. Ovaj upitnik će biti i dalje otvoren, pa vas pozivamo da ga popunite i podelite sa prijateljima i drugim roditeljima. Na ovoj strani su preliminarni rezultati.

Sa organizacijom „Prijatelji dece Srbije“ dogovaramo se da napravimo kratak upitnik za decu koji će nam pomoći da saznamo kako ova situacija utiče na njih.

Pratite nas i delite sa nama informacije koje mogu biti važne svima nama. Ovaj link vodi na stranu sa listom resursa koji mogu biti od pomoći deci, roditeljima kao i udruženjima.