Obrazovanje Saopštenja Socijalna zaštita Zaštita od nasilja

Saopštenje povodom 20. novembra, Svetskog dana deteta

KADA ĆE DECA BITI PRIORITET VLADE REPUBLIKE SRBIJE?

NEOPHODAN NASTAVAK REFORMI ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA DECE U SRBIJI

Povodom Svetskog dana deteta Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) i međunarodna organizacija World Vision pozivaju Vladu Republike Srbije da postavi kao prioritet pitanje zaštite dece u Srbiji i skrećemo pažnju na neke od problema koji karakterišu život dece u Srbiji – siromaštvo dece, nejednak pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti dece, nejednak pristup kvalitetnom obrazovanju, isključenost najsiromašnije dece iz programa socijalne zaštite. Zato pozivamo Vladu da nastavi reformske procese koji treba da omoguće uključenost i jednake šanse sve dece, uključujući i neophodne promene u sistemu obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite koje će osigurati da i deca iz najranjivijih grupa mogu da ostvare svoja prava.

Na prvom mestu ne smemo dozvoliti urušavanje kvaliteta obrazovnog i zdravstvenog sistema. Ti sistemi mogu da obezbede socijalnu koheziju ili da uvećaju razlike između bogatih i siromašnih. Mreža organizacija za decu Srbije MODS apeluje na 5 ključnih mera koje je neophodno preduzeti u narednom periodu:

  1. SMANJITI SIROMAŠTVO DECE Deca su najizloženija siromaštvu. Izdvajanja za podršku porodici su mala, a procedure komplikovane tako da troje od petoro dece koja imaju prava na dečije dodatke ne ostvaruje to pravo. Blizu 200 000 dece je ispod linije siromaštva.
  2. POVEĆATI KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DECE – Smanjiti troškove lečenja, liste čekanja, modernizovati opremu, poboljšati uslove lečenja u bolnici, omogućiti roditeljima da bez stresa i dodatnih troškova budu pored svoje dece dok su ona na lečenju u bolnici.
  3. OBUHVATITI SVU DECU KVALITETNIM OBRAZOVANJEMUprkos obaveznoj inkluziji, neka deca su i dalje isključena iz sistema obrazovanja. U Srbiji je samo 48 odsto dece upisano u vrtić, pri čemu je pristup vrtićima deci iz bogatijih porodica trostruko veći nego deci iz najsiromašnijih porodica. Troškovi boravka sve dece koja sada ne pohađaju predškolsko obrazovanje, programima od tri do četiri sata, zahtevao bi ulaganja od najviše 46 miliona evra. Samo 8% dece iz romske populacije pohađa predškolsko obrazovanje , što je 5 puta manje nego u opštoj populaciji, obavezno osnovno obrazovanje pohađa 89%, a samo 19% dece u srednjoškolskom uzrastu ide u srednju školu. Što se tiče dece sa teškoćama u razvoju, od ukupno 797 dece i mladih koji su bili smešteni u ustanove socijalne zaštite niko nije pohađao redovnu osnovnu i srednju školu, a samo 19.3% je pohađalo specijalne škole u 2011. godini .
  4. OMOGUĆITI SVOJ DECI ŽIVOT U PORODICI Deca sa teškoćama u razvoju se i dalje smeštaju u izolovane ustanove, iako bi trebalo da im bude omogućen život u porodici i zajednici. U skoro 70% slučajeva osnovni razlog dovođenja dece u ustanove je nemogućnost roditelja da odgovore na potrebe deteta.
  5. ZAŠTITI DECU OD NASILJA – Oko 30 procenata dece u Srbiji se odgaja isključivo nenasilnim metodama. Ali, čak dve trećine dece starosti od 2 do 14 godina je iskusilo neku vrstu psihološke agresije ili fizičkog nasilja.

Zato očekujemo da Vlada Republike Srbije nastavi reforme na zaštiti dece, usklađivanje akcija i mera u različitim sektorima i javnim službama koje se bave decom, uspostavljanje sistemske evidencije o položaju decu i uslugama koje su ima dostupne, uključivanje dece u obrazovanje, povećanje broja i dostupnosti usluga za ranjive grupe dece, uz praćenje i obezbeđivanje sprovođenja mera koje su već donete kako bi one imale istinski efekat na položaj dece u Srbiji.

Za više informacija molimo vas da kontaktirate Sašu Stefanovića, Predsednika Koordinacionog odbora Mreže organizacija za decu Srbije – MODS, putem telefona 062 772 038 ili mejla: office@zadecu.org 

Šta je, ko je i šta radi MODS?

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS formirana je u maju 2011. godine i trenutno okuplja 71 organizacijaucivilnog društva koje se bave decom i zaštitom njihovih prava. Misija Mreže organizacija građanskog društva za decu je ostvarivanje prava, unapređenje položaja i poboljšanje kvaliteta života dece u Srbiji. Mreža se svojim radom zalaže za ostvarivanje prava sve dece, smanjenje siromaštva dece, za dostupno kvalitetno formalno i neformalno obrazovanje i kulturu, za dostupnu kvalitetnu zaštitu zdravlja i zdravu životnu sredinu, da sva deca rastu bezbedno i budu zaštićena od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja, da se adekvatnije planira i transparentnije troši budžet za decu, za stvaranje i razvijanje inkluzivnog društva.

World Vision sprovodi aktivnosti u Srbiji od 1998. godine, uglavnom kroz pružanje humanitarne pomoći. Trenutno sprovodi projekat koji za cilj ima podršku reformi dečije zaštite i to kroz prikupljanje podataka i istraživanje, saradnju sa javnim ustanovama i civilnim sektorom na praćenju reforme sistema socijalne zaštite za decu kao i zagovaranje ka Evropskoj uniji za veći značaj dečije socijalne zaštite u procesu pridruživanja Srbije EU.

Saopštenje možete preuzeti OVDE.