Vesti

PRIJAVITE SE ZA PROGRAM LABORATORIJE ZA SOCIJALNE INOVACIJE

LABORATORIJA ZA SOCIJALNE INOVACIJE

Inovativne usluge za kvalitetniji život porodica i deca sa teškoćama u razvoju

Svako dete ima pravo na život u porodici i porodičnom okruženju. Epidemija zarazne bolesti Covid-19 je dodatno pokazala ranjivost socijalnih ustanova za smeštaj korisnika i istakla potrebu za razvoj usluga koje će podržati:

  • porodice da brinu o deci u porodičnom okruženju;
  • spreče izdvajanje dece iz porodica;
  • podrže povratak dece u primarnu porodicu (ako je do razdvajanja došlo).

Budite deo Laboratorije za socijalne inovacije. Socijalne inovacije su nove ideje za rešavanje društvenih problema. Razvoj socijalnih inovacija se može podržati upotrebom različitih metoda.

O programu

Program podrške za udruženja, pružaoce usluga socijalne zaštite sa teritorije Srbije u razvoju novih proizvoda i usluga, koji će podržati život dece sa teškoćama u razvoju u porodici, trajaće od juna 2021. do marta 2022.

Program se realizuje u okviru projekta „D-Care Labs“ koji se sprovodi u 10 evropskih država u okviru EU Interreg Dunavskog transnacionalnog programa uz stručnu podršku iskusnih evropskih inovacijskih i inkubacijskih organizacija/programa.

Laboratorija za socijalne inovacije nudi:

  • najnovija znanja o preduzetništvu, metodama, resursima i mreži za razvoj inovativnih ideja;
  • podršku za razvoj inovativne ideje kroz razvoj i testiranje poslovnog modela;
  • individualnu podršku stručnjaka iz oblasti razvoja proizvoda/usluge, cenovne i go-to-market strategije, promocije i distribucije proizvoda/usluge, te finansiranja preduzetničkog poduhvata;
  • povezivanje sa potencijalnim investitorima koji ulažu u pozitivne društvene promene;
  • povezivanje sa udruženjima i pružaocima usluga iz 9 država dunavskog regiona (Nemačka, Austrija, Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunija, Moldavija, Bugarska).

Program podrške se sastoji iz dva ciklusa

U prvom ciklusu 10 inovacionih timova će dobiti podršku za razvijanje prototipa proizvoda ili usluge kroz primenu inovacione metode design thinking.

U drugom ciklusu 5 inovacionih timova, koji od inovativne ideje dođu do prototipa usluge, dobiće podršku za razvijanje poslovnog modela, za povezivanje sa investitorima za socijalne inovacije, predstavljanje proizvoda na posebnom događaju i prikupljanje sredstava uz kontinuiranu mentorsku podršku.

Kome je program namenjen

Udruženja koja primarno rade sa decom i mladima, pružaoci usluga socijalne zaštite za decu i mlade, udruženja roditelja dece sa teškoćama u razvoju, udruženja koja imaju iskustva u socijalnom preduzetništvu koja su upoznata sa problemima porodica i dece sa teškoćama u razvoju i motivisana su za traženje novih rešenja koja će poboljšati kvalitet života dece sa teškoćama u razvoju u porodici.

Prijava

Prijavljuje se tim za inovaciju koji čine 2 predstavnika organizacije. Učešće u programu za inovacione timove je besplatno.

Prijava za učešće u programu Laboratorije za socijalne inovacije je otvorena do 31. maja 2021. preko obrasca koji se nalazi na sledećem linku.

Poziv za program Laboratorije za socijalne inovacije možete preuzeti na sledećem linku.