Vesti

Radionice Društvene laboratorije #DCareLab

U oktobru je nastavljen ciklus radionica Društvene laboratorije #DCareLab – ????? ??? ??????? ????? ?? ??????? ???? ?????? ????? ????.

Na radionicama Društvene laboratorije tražimo rešenja za izazove sa kojima se suočavaju deca i mladi sa svojim porodicama u Srbiji a koja im mogu omogućiti kvalitetniji život u porodici i zajednici.

1. oktobra 2021. godine održana je prva radionica Društvene laboratorije  sa novih pet organizacija u okviru I ciklusa, u organizaciji MODS-a i Play centra.

Na prvoj radionici učesnici su imali priliku da se upoznaju sa pristupom design thinking koji će biti značajan u traženju rešenja za izazove sa kojima se suočavaju deca i mladi sa svojim porodicama u Srbiji i koji će im omogućiti kvalitetniji život u porodici i zajednici.

Na radionici su učestvovali: Centar Horizont 21,  Udruzenje Mnro Novi Sad, Udruženje građana „Breza“, Apatin, Centar za pružanje usluga socijalne zaštite grada Kikinde – Centar Socijalne Zastite Kikinda. Radionici su prisustvovali i  kolege iz kompanije Clarivate Srbija, Milica Stojković i Marko Damjanović.

12. oktobra 2021. je održana druga radionica Društvene laboratorije na kojoj su učesnici imali priliku da nastave rad na traženju rešenja za izazove sa kojima se suočavaju deca i mladi sa svojim porodicama u Srbiji i koja će im omogućiti kvaliteniji život u porodici i zajednici.

Covid-19 je dodatno pokazao ranjivost socijalnih ustanova za smeštaj korisnika i istakao potrebu za razvoj usluga koje će podržati:

  • porodice da brinu o deci u porodičnom okruženju;
  • spreče izdvajanje dece iz porodica;
  • podrže povratak dece u primarnu porodicu (ako je do razdvajanja došlo).

Treća radionica Društvene laboratorije održana je 4. novembra 2021. Na radionici su se učesnici upoznali sa metodama koje se koriste u sledećoj fazi design thinking ideacije i kroz interaktivni rad je započeto generisanje ideja. 

16. novembra 2021. godine održana je četvrta radionica Društvene laboratorije #DCareLab. Na ovoj radionici Društvene laboratorije radilo se na pružanju podrške za primenu principa socijalnog preduzetništva udruženjima za decu i roditelje u razvoju ideja i dizajniranju usluga za kvalitetan život dece (koja se suočavaju sa brojnim i složenim problemima) u porodici.

1. decembra 2021. godine održana je peta radionica Društvene laboratorije #DCareLab. Na radionici je Milica Stojković, iz kompanije Clarivate, upoznala učesnike sa tim kako da se argumentovano predstavlja ideja zainteresovanim stranama i predstavila je metode koje mogu da pomognu u testiranju ideje kako bi povećale šanse za uspeh ideje.

*******

Šta je to Društvena laboratorija

Društvena laboratorija je podrška razvoju društvenih inovacija, okuplja različite zainteresovane strane u pronalaženju praktičnih rešenja za društvene probleme, primenjuje eksperimentalne metode kao što je design thinking.

Cilj Društvene laboratorije:

  • Razviti rešenja za specifične probleme/izazove
  • Transformacija procesa, veština, kulture postojećih organizacija
  • Sistemske promene i nove javne politike

Program radionica se realizuje u okviru projekta „D-Care Labs“ koji se sprovodi u 10 evropskih država u okviru EU Interreg Dunavskog transnacionalnog programa uz stručnu podršku iskusnih evropskih inovacijskih i inkubacijskih organizacija/programa.

#DCareLabs #Interreg #DanubeTransnationalProgramme #socialinnovation