Vesti

Počele pripreme za konsultativni proces sa decom i mladima u 12 gradova u Srbiji

U sredu, 29. septembra 2021 održana je Obuka za konsultacije sa decom na temu smanjenja nejednakosti čime su otpočele pripreme za konsultativni proces sa decom i mladima u 12 gradova u Srbiji u okviru projekta „Pokreni se“.

? Cilj nam je da saznamo u kojoj meri deca u Srbiji percipiraju nejednakost među decom, koje oblike nejednakosti primećuju, susreću, kako ih razumeju i kako misle da bi se nejednakost mogla umanjiti.

? Projektom ćemo uključiti 240 dece i mladih (do 18 godina) iz marginalizovanih grupa u razvoj predloga i preporuka za unapređenje politika za smanjenje nejednakosti.

Mreža organizacija za decu Srbije realizuje projekat „Pokreni se“ koji za cilj ima uključivanje dece i mladih iz marginalizovanih grupa u formiranje politika za smanjenje nejednakosti u društvu.

U okviru projekta planirano je uklučivanje 240 dece i mladih iz 12 gradova (do 18 godina) iz marginalizovanih grupa, dečaci i devojčice romske nacionalne manjine, sa teškoćama u razvoju, bez roditeljskog staranja, u riziku od siromaštva, u razvoj predloga i preporuka za unapređenje politika za smanjenje nejednakosti.

Pored Beograda, Aranđelovca, Kraljeva i Niša, planirali smo da se konsultacije sa decom održe i u sledećim gradovima: Somboru, Pančevu, Zaječaru, Vrnjačkoj Banji, Knjaževcu, Ćićevcu, Kosjeriću i Valjevu.

Orgnizacije koje učestvuju u projektu:

Projekat „Pokreni se“ je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijativeMišljenje izneto u ovom članku je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

#ACTprojekat  #ACTekipa  #AKTivniZajedno #ACTgrant #AKTivniGradjani #AKTivneZajednice