Članice MODS-a Vesti

Održan konsultativni sastanak u okviru projekta „Pokreni se“

Mreža organizacija za decu Srbije je počela sa realizacijom projekta “Pokreni se” koji za cilj ima uključivanje dece i mladih iz marginalizovanih grupa u formiranje politika za smanjenje nejednakosti u društvu.

U sredu, 17. marta 2021. godine je održan konsultativni sastanak sa koordinatorima tematskih grupa MODS-a koji će biti uključeni u realizaciju projekta. Tema sastanka je bila planiranje zajedničkih aktivnosti u okviru projekta “Pokreni se”.

Sastanku su prisustvovali: Mina Lukić (Centar za integraciju mladih) koordinatorka TG SOCIJALNO UKLJUČIVANJE i SMANJENJE SIROMAŠTVA DECE, Marija Nijemčević Popovski  (SOS Dečija sela Srbija) koordinatorka TG ZAŠTITA DECE OD NASILJA, Angelina Pekić (EduLink) koordinatorka TG KVALITETNO OBRAZOVANJE i INKLUZIJA, Kristina Lilik (Otvoreni klub) koordinatorka TG PARTICIPACIJA DECE, Saša Stefanović, direktor MODS-a i Mirjana Džuverović, koordinatorka projekta.

O projektu “Pokreni se”

Kroz projekat “Pokreni se” ćemo pružiti priliku deci i mladima iz 12 gradova u Srbiji (Nišavski okrug, Šumadijski okrug, Grad Beograd, Raški okrug) da izraze svoje stavove i da pokrenu pitanja koja su zajednička za sve njihove vršnjake i koja utiču na njihovu dobrobit. Glavno polazište je da nema aktivnog, građanskog društva ako decu i mlade ne podržavamo da postanu aktivni građani.

U okviru projekta planirano je uklučivanje 240 dece i mladih uzrasta od 15 do 18 godina iz marginalizovanih grupa (dečaci i devojčice romske nacionalne manjine, sa teškoćama u razvoju, bez roditeljskog staranja, u riziku od siromaštva) u razvoj predloga i preporuka za unapređenje politika za smanjenje nejednakosti.

Inicijative koje će pokrenuti deca i mladi za smanjenje nejednakosti (u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, stanovanja i uslova života) odnosiće se na najmanje 400.000 dece koja su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Ove inicijative će deca i mladi imati priliku da predstave pred Savetom za prava deteta, ministarstvima zaduženim za prosvetu, socijalnu zaštitu i finansije.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje izneto u ovom članku je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

#ACTprojekat  #ACTekipa  #AKTivniZajedno #ACTgrant #AKTivniGradjani #AKTivneZajednice