Članice MODS-a Vesti

Održana tematska grupa MODS-a “Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva”

U sredu, 26. maja 2021. godine održan je sastanak tematske grupe MODS- „Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva“. Sastanak je održan u Beogradu, u prostorijama socijalnog preduzeća Centra za integraciju mladih – Kafe bar 16. Ovo je bila  prilika da se članice ove tematske grupe  sastanu i razgovaraju o nekoliko važnih tema iz ove oblasti.

Sastanak je realizovan u okviru projekta “Pokreni se” koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Kooordinatorka tematske grupe „Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva“ Mina Lukić iz Centra za integraciju mladih je u uvodnom delu sastanka predstavila relevantne informacije iz oblasti socijalne zaštite iz Srbije i Evropske unije (kao predstavnik MODS-a u Eurochild).

U nastavku je predstavljen projekat MODS-a “Pokreni se” koji za cilj ima aktivno uključivanje dece i mladih iz marginalizovanih grupa u formiranje politika za smanjenje nejednakosti u društvu, kao i glavne aktivnosti na projektu. Više o projektu „Pokreni se“ možete pronaći na sledećem linku.

Sastanak je nastavljen predstavljanjem Programa ekonomskih reformi – ERP koji je prepoznat kao jedan od ključnih dokumenata koji određuje strukturne reforme u procesu evropskih integracija, s posebnim osvrtom na strukturnu reformu koja se tiče socijalne zaštite i socijalnog uključivanja.

Saša Stefanović, direktor MODS-a,  je potom upoznao članice sa zajedničkim pristupom i razumevanjem participacije dece a u nastavku i sa Laboratorijom za socijalne inovacije namenjene kvalitetnijem životu porodica i dece sa teškoćama u razvoju.

U nastavku se diskutovalo na temu nejednakosti među decom i razmatrane su mere koje mogu doprineti njenom smanjenju.

Na sastanku su učestvovali predstavnici iz sledećih organizacija članica MODS-a: Centar za socijalno preventivne aktivnosti GriG iz Beograda; EduLink iz Aranđelovca; Centar za proizvodnju znanja i veština – CPZV iz Novog Sada i Centar za integraciju mladih iz Beograda.

#ACTprojekat  #ACTekipa  #AKTivniZajedno #ACTgrant #AKTivniGradjani #AKTivneZajednice