Vesti

Održana konferencija „Brižne zajednice – ka sistemskoj održivosti finansiranja usluga u socijalnoj zaštiti“

Uvodna konferencija „Brižne zajednice – ka sistemskoj održivosti finansiranja usluga u socijalnoj zaštiti“ održana je u Beogradu, 25. aprila 2024. godine. Ovaj događaj organizovali su Republički zavod za socijalnu zaštitu i Mreža organizacija za decu Srbije.

Inicijativa „Brižne zajednice“ ima za cilj unapređenje kvaliteta života osoba kojima je potrebna nega u Dunavskom regionu. Kroz izgradnju kapaciteta za inovacije i interregionalne strukture saradnje, kako među različitim privatnim i javnim akterima, tako i uz podršku akademske zajednice, ova inicijativa teži da reši probleme sa kojima se suočavaju ljudi širom Evrope.

Uvodni događaj predstavljao je priliku za razmenu ideja u okviru inicijative „Brižne zajednice“ i razmatranje mogućnosti aktivnog uključivanja svih relevantnih partnera.

U uvodnom obraćanju, Marina Drašković Simović, direktorka Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, istakla je važnost ovog skupa u kontekstu unapređenja usluga socijalne zaštite u Srbiji. Nakon nje, Saša Stefanović, direktor MODS-a, predstavio je projekat „Brižne zajednice“ kao prilike za transnacionalnu saradnju, ističući potrebu za međunarodnom saradnjom u rešavanju socijalnih izazova.

Prof. dr Natalija Perišić sa Fakulteta političkih nauka predstavila je osnovne odlike sistema socijalne sigurnosti u Republici Srbiji, dok je Jelena Pešić Zarić iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu dala pregled rasprostranjenosti usluga socijalne zaštite u Republici Srbiji.

O praksama podrške za kontinuiranu i dugotrajnu negu, ističući važnost podrške za najranjivije članove društva, govorile su Sanja Miloradović iz Centra za socijalnu politiku, Gordana Milovanović iz Helpneta i Lidija Bukvić iz CEPORE.

Moderatorka Slavica Milojević iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu uspešno je vodila diskusiju i osigurala da se pokriju ključne teme i perspektive.

Projekat „Brižne zajednice – Transnacionalni pristupi za višestruke transformativne promene u oblasti kućne nege i razvoja u zajednici u Dunavskom regionu“ podržan je u okviru programa transnacionalne saradnje za Dunavski region i uključuje 25 partnera iz 9 država Dunavskog regiona u periodu od januara 2024. do juna 2026. godine.

Fotografije sa događaja možete pogledati na sledećem linku.