Socijalna zaštita

Brižne zajednice

Transnacionalni pristupi za transformativne promene u sektoru socijalnih usluga u dunavskoj regiji

Biti dobro zbrinut u poznatom okruženju kod kuće što je duže moguće: Ovo je želja mnogih ljudi kojima je potrebna nega. Međutim, ova vrsta ambulantne i kućne nege često nije moguća, jer se čitav Dunavski region suočava sa velikim izazovima u ovoj oblasti: nedostatak osoblja za negu i volontera, preopterećenost neformalnih negovatelja i nedostatak integracije digitalnih sistema podrške u svakodnevni život su samo neki od primera. U ruralnim područjima obično je još teže nego u gradskim područjima obezbediti sveobuhvatne i dovoljne usluge i podršku. Evropska strategija nege (2022) pokazuje da se, iako se različiti akteri u oblasti nege širom Evrope suočavaju sa sličnim izazovima, rešenja se obično razvijaju na nacionalnom novou.

Pod vođstvom Diakonie Baden, 25 partnera iz devet zemalja podunavske regije sprovodiće program „Caring Communities“ u periodu od 30 meseci (od januara 2024. do juna 2026. godine). Konzorcijum projekta je široko zasnovan sa javnim akterima, univerzitetima i udruženjima.

Program:
Danube Region Programme 

Sufinansira:
Europska unija kroz Interreg Danube

Vodeći partner:
Das Diakonische Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V. 

Partneri:
University of Heidelberg, Grünhof e.V. – Association for societal innovation, Töosz – Hungarian National Association of Local Authorities, Municipality of Szamossályi, Federation of Social NGOs in Bulgaria, Institute of Philosophy and Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences, Municipality of Bansko, Caritas Vienna, Federation of Social NOGs in Transylvania, Brasov County, ACT Grupa, Faculty of Law (Zagreb), Network of Organizations for Children of Serbia, Republic Institute for Social Protection, Mozaik Foundation, Association of Municipalities and Cities BiH, Agapedia Moldova.

Ukupni trošak projekta:

2.941.565,54 €

Sufinansiranje Europske unije:

2.353.252,41 €

Trajanje:

1.1.2024. – 30.6.2026.

Ciljevi projekta:

  • Pokretanje transformativnih promena u socijalnim uslugama.

  • Jačanje transnacionalnih struktura saradnje u socijalnim uslugama.

  • Izgradnja empirijski dokazanog okvira za transformativne inovacije u socijalnim uslugama.