Članice MODS-a Socijalna zaštita Vesti

Održan tematski društveni dijalog

U četvrtak, 10. juna 2021. godine održan je tematski društveni dijalog o sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji. Dijalog je organizovan na inicijativu Ministarstva za za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. U dijalogu su, ispred MODS-a, učestvovali Saša Stefanović i Aleksandra Milutinović (Okular).

Na sastanku su, od strane organizacija civilnog društva, pokrenuta pitanja koliko postojeći sistem garantuje i obezbeđuje zaštitu i ostvarivanje prava siromašnih građana, dece i njihovih roditelja, višečlanih porodica sa decom i njihovim nezaposlenim roditeljima, dece i odraslih i starih koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite.

Saša Stefanović je u svom izlaganju istakao da  i da su u najvećem riziku od siromaštva i najviše izložena siromaštvu deca i porodice sa više dece. Uprkos tome, ukupna izdvajanja za dečiji dodatak kao jedne od mera za smanjenje siromaštva se smanjuju.

„Deca nisu odgovorna za svoje siromaštvo, siromašni ljudi nisu odgovorni za svoje siromaštvo“

Uz to, Saša Stefanović je naveo je da je pandemija zarazne bolesti Covid-19 je pokazala koliko su ranjiva deca i korisnici ustanova socijalne zaštite, da je „potrebno je potpuno, bez izuzetaka, zabraniti smeštaj dece mlađe od tri godine u ustanove socijalne zaštite“ i ograničiti smeštajne kapacitete postojećih ustanova socijalne zaštite.

Aleksandra Milutinović je u svom izlaganju istakla da deca u Srbiji nisu jednaka i da je pandemija, sa kojom smo suočeni, dodatno produbila jaz među decom. „U doba pandemije u Srbiji još je veći jaz između dece koja imaju i dece koja nemaju mogućnosti da ostvare svoja osnovna prava, zato što im je danas, osim hrane, kreveta i knjige, najosnovnija potreba i internet, pametni telefon ili kompjuter“

Aleksandra Milutinović je u nastavku ukazala na potrebu stvaranja Fonda za decu, po uzoru na EU Child garantee, koji bi radio na tome da svako dete u Srbiji ima jednake mogućnosti da ostvari svoja osnovna prava: da bude sito, zdravstveno zbrinuto, obučeno, i da ima adekvatno obrazovanje.

Na kraju skupa su dogovorena obavezujuća postupanja sa društvenog dijaloga o sistemu socijalne zaštite. Obavezujuća postupanja možete preuzeti sa sledećeg linka.

Video snimak dijaloga možete pogledati na sledećem  linku.