Vesti

Održan sastanak TG „Zaštita dece od nasilja“

U sredu, 13. oktobra 2021. godine, u prostorijama socijalnog preduzeća Centra za integraciju mladih – Kafe bar 16.  u Beogradu, održana je tematska grupa „Zaštita dece od nasilja“.

Tematska grupa je realizovana u okviru projekta “Pokreni se” koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Marija Nijemčević Popovski, kooordinatorka tematske grupe „Zaštita dece od nasilja“ (iz Fondacije SOS Dečija sela Srbija) je uvodnom delu sastanka predstavila relevantne informacije iz oblasti zaštite dece od nasilja i upoznala učesnike/ce sa aktuelnim izmenama relavantnih zakona i starateških dokumenata iz oblasti.

U drugom delu sastanka je Saša Stefanović, direktor MODS-a, upoznao članice sa zajedničkim pristupom i razumevanjem participacije dece budući da je unapređenje participacije dece jedan od strateških opredeljenja MODS-a, a nakon toga je predstavljen vodič za izradu smernica za zaštitu dece od nasilja za članice MODS-a.

U nastavku je Mirjana Džuverović predstavila učesnicima projekat „Pokreni se“ i upoznala ih sa Programom ekonomskih reformi – ERP s obzirom da je osmi ciklus izrade ovog programa u toku i da se očekuje otvaranje javne rasprave za koju će MODS pripremiti preporuke i komentare.

Na tematskoj grupi su učestvovali predstavnici 16 organizacija članica MODS-a.

Više slika sa sastanka možete pogledati na FB stranici MODS-a.

O projektu „Pokreni se“

Mreža organizacija za decu Srbije je u januaru 2021. godine, u saradnji sa Centrom za integraciju mladih, Društvom za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub, EduLink-om i Fondacijom SOS Dečija sela Srbija, otpočela realizaciju projekta „Pokreni se“ čiji je cilj doprinos jačanju aktivnog građanskog društva za dobrobit svih ljudi preko većeg učešća dece i mladih u formiranju politika za smanjenje nejednakosti u društvu.

Kroz projekat „Pokreni se“ ćemo omogućiti da se 240 dece i mladih iz marginalizovanih grupa iz 12 gradova u Srbiji (Beograda, Kraljeva, Niša, Aranđelovca, Kosjerića, Valjeva, Sombora, Vrnjačke Banje, Zaječara, Ćićevca, Knjaževca, Pančeva) aktivno uključi u formiranje politika za smanjenje nejednakosti u društvu. Deca romske nacionalnosti, deca u riziku od siromaštva, deca sa teškoćama u razvoju, deca bez roditeljskog staranja će direktno biti uključeno u razvoj predloga i preporuka za unapređenje politika za smanjenje nejednakosti koje će biti predstavljene pred Savetom za prava deteta, ministarstvima zaduženim za prosvetu, socijalnu zaštitu, finansije i pravosuđe. Preporuke dece i mladih će biti integrisane u preporuke MODS-a za Program ekonomskih reformi ERP.

Orgnizacije koje učestvuju u projektu:

#ACTprojekat  #ACTekipa  #AKTivniZajedno #ACTgrant #AKTivniGradjani #AKTivneZajednice