Članice MODS-a Vesti

Održan sastanak TG „Participacija dece“

U sredu, 10. novembra 2021. godine, u prostorijama Društva za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub u Nišu, održana je tematska grupa „Participacija dece“.

Tematska grupa je realizovana u okviru projekta “Pokreni se” koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Sastanak je bio prilika da se razgovara o relevantnim temama iz oblasti participacije dece.

Jovana Čanji Aranđelović iz Otvorenog kruga je u uvodnom delu sastanka predstavila relevantne informacije iz oblasti participacije dece i upoznala učesnike/ce sa aktuelnim  starateškim dokumenata iz oblasti.

U drugom delu sastanka je Saša Stefanović, direktor MODS-a, upoznao članice sa zajedničkim pristupom i razumevanjem participacije dece budući da je unapređenje participacije dece jedan od strateških opredeljenja MODS-a, a učesnicima je predstavio i projekat „Pokreni se“ i upoznao ih sa Programom ekonomskih reformi – ERP s obzirom da je osmi ciklus izrade ovog programa u toku i da je MODS pripremio preporuke i komentare za javnu raspravu. Nakon toga je predstavljen „Vodič za unapređenje internih mehanizama organizacije za očuvanje bezbednosti dece“

Na tematskoj grupi su učestvovali predstavnici 10 organizacija članica MODS-a.