Vesti

Održan sastanak sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti

U petak, 9.jula održan je sastanak predstavnika organizacija (MODS, NORBS, Udruženje Hrabriša i Savez udruženja pacijenata Srbije) koji su zajednički podneli Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, a koju je  Poverenica  podržala.

Povod za sastanak je odgovor Ustavnog suda na podnetu inicijativu i odluka Ustavnog suda da član 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom nije u saglasnosti sa Ustavom.

Odredba člana 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 113/17 i 50/18), prestala je da važi na osnovu Odluke US IUz broj 266/2017 od 15. aprila 2021. godine, objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 53/2021 od 28. maja 2021. godine.

Sporna odredba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom je roditelje dece uzrasta do pet godina, sa posebnim i ozbiljnim psihofizičkim smetnjama, primoravala da izaberu između odsustva sa rada radi posebne nege deteta (i pripadajuće naknade zarade usled tog odsustva) i prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Odlukom Ustavnog suda roditelji dece sa smetnjama u razvoju sada mogu da koriste istovremeno oba prava, pravo na naknadu zarade zbog odsustva sa rada radi posebne nege deteta i pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Više o inicijativi pogledajte na sledećem linku.