Finansijska podrška Vesti

Podneta inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti spornog člana Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

U prostorijama Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, potpisana je inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Potpisnici ove inicijative su: NORBS – Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije, MODS – Mreža organizacija za decu Srbije,  SUPS – Savez udruženja pacijenata Srbijeudruženje Hrabriša, na čiju ideju je ova inicijativa i pokrenuta.

Sporna odredba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom roditelje dece uzrasta do pet godina, sa posebnim i ozbiljnim psihofizičkim smetnjama, primorava da izaberu između odsustva sa rada radi posebne nege deteta (i pripadajuće naknade zarade usled tog odsustva) i prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Potpisnici ove inicijative su se nakon međusobnih konsultacija saglasili u stavu da navedena zakonska odredba potpuno neosnovano dovodi u međusobnu zavisnost i isključivost dva prava koja postoje odvojeno i nezavisno jedno od drugog.

***  Najava konferencije za medije – 18. septembar 2018.

Celo Saopštenje možete pogledati OVDE.