Evropske integracije Vesti

MODS u Briselu predstavio stanje prava deteta na Zapadnom Balkanu

Direktor Mreže organizacija za decu Srbije Saša Stefanović, zajedno sa Irom Raković, predstavnicom udruženja „Naša djeca“ Zenica i Mreže nevladinih organizacija za decu Bosne i Hercegovine „Snažniji glas za djecu“, boravio je u radnoj poseti Briselu od 21. do 23. maja. Poseta je realizovana u okviru projekta „Young with a Voice“ koji sprovodi Društvo za razvoj dece i mladih „Otvoreni klub“ uz finansijsku podršku Evropske unije. Cilj posete je bio da se predstavnicima relevantnih tela Evropske unije predstavi stanje prava deteta u zemljama Zapadnog Balkana.

Evropska Komisija, Brisel, EU

Tokom boravka u Briselu, Saša Stefanović i Ira Raković susreli su se sa zvaničnicima jedinice za osnovna prava iz Generalnog direktorata za pravosuđe i jedinice za Zapadni Balkan iz Generalnog direktorata za proširenje, sa koordinatorom međugrupe za prava deteta Evropskog parlamenta, kao i predstavnicima evropske mreže Eurochild.

Prava deteta kao posebna oblast u programu rada, ali i dalje bez Nacionalnog plana akcije

Saša Stefanović je tokom sastanaka sagovornike upoznao sa činjenicom da su prava deteta 2016. godine izdvojena kao posebna oblast u Programu rada Vlade Republike Srbije, ali i da uprkos tome još uvek nije iniciran proces izrade novog Nacionalnog plana akcije za decu kao i da nisu osnaženi kapaciteti Saveta za prava deteta, iako je reč o obavezi koja proizlazi iz Akcionog plana za Poglavlje 23.

Saša, Ira raković, MODS, Brisel

Istaknuto je da je prioritet nacionalnih mreža organizacija za prava deteta u zemljama Zapadnog Balkana da položaj dece, naročito one iz osetljivih grupa, bude u vrhu agende procesa evropskih integracija. S tim u vezi je bilo reči i o položaju dece na rezidencijalnom smeštaju kao i procesima transformacije ustanova socijalne zaštite i razvoja usluga u zajednici.

Evropska Komisija, Brisel, EU

Zvaničnici briselskih institucija su bili zainteresovani za situaciju dece izbeglica/migranata i to naročito za položaj dece bez pratnje, kao i za položaj dece koja nemaju lična dokumenta i priznato državljanstvo.

*** Pripremljen Vodič za Poglavlje 19

Oblast dečije zaštite zauzima značajno mesto u pregovaračkom Poglavlju 23, koje obuhvata osnovna prava, kao i Poglavlju 19, koje se tiče socijalne politike i socijalne inkluzije. S tim u vezi, tokom sastanaka je dogovorena i dalja saradnja u pogledu praćenja ostvarenosti prava deteta u Srbiji u svetlu obaveza koje proizlaze iz procesa pristupanja EU.

Saša, MODS u Briselu

Zvaničnici Generalnih direktorata su izrazili zainteresovanost da sa MODS-om i organizacijama članica razmenjuju saznanja koja se odnose na sprovođenja mera od značaja za zaštitu prava deteta predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23, kao i Akcionim planom za Poglavlje 19 koji se nalazi u procesu izrade.