Evropske integracije Vesti

Pripremljen Vodič za Poglavlje 19

Vodič kroz Poglavlje 19 (socijalna politike i zapošljavanje) nastao je sa ciljem da pojedincima i organizacijama koje se bave pravima deteta omogući da se upoznaju sa pravnim tekovinama i politikama Unije obuhvaćenim ovim Poglavljem koje imaju značaj za ostvarivanje prava deteta.

Vodič je prvenstveno namenjen udruženjima članicama Mreže organizacije za decu Srbije (MODS) i priređen je sa namerom da pomogne da se na informisan način uključe u praćenje pregovora o ovom Poglavlju u cilju zaštite prava i interesa svojih korisnika i ciljnih grupa u procesu evropskih integracije.

Srbija dobila negativnu ocenu, pa Vodič čeka i izradu Akcionog plana

Povodom za izradu ovog Vodiča predstavlja Izveštaj o skriningu u kom je Evropska komisija je iznela ocenu da Srbija nije spremna za otvaranje pregovora o datom Poglavlju i da bi najpre trebalo da se usvoji Akcioni plan za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.

Poglavlje 19 ima izuzetan značaj za zaštitu prava i dobrobiti deteta, budući da pravne tekovine koje su sadržane u njemu uređuju pitanja kao što su borba protiv siromaštva, zaštita prava mladih i roditelja u radno-pravnim odnosima, promocija socijalne inkluzije, unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i dr.

Vodič je namenjen i svim drugim predstavnicima civilnog sektora, institucija javne vlasti, stručnjacima i drugim zainteresovanim pojedincima koji žele da saznaju više o tome kako se proces pristupnih pregovora održava na položaj dece.

Vodič možete preuzeti OVDE.