Socijalna zaštita Vesti

MODS stav povodom izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS u konsultacijama sa svojim članicama je pripremila i uputila predloge za unapređenje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Predloge MODS-a možete naći na sledećem linku.

Tokom konsultacija sa članicama MODS-a pokazalo se da postoji potreba za brojnim izmenama Zakona o socijalnoj zaštiti čiji obim prevazilazi procenat koji je dozvoljen prilikom donošenja zakona o izmenama i dopunama. U skladu sa tim, mišljenja smo da bi trebalo raditi na tekstu novog Zakona o socijalnoj zaštiti uz konsultacije i učešće predstavnika organizacija građanskog društva koji svojim iskustvom i stručnošću mogu doprineti unapređenju zakonskih rešenja.

Više o tome na sledećem linku.