Vesti

MODS ima predstavnicu u Upravnom odboru #OpeningDoors4Children

Panevropska kampanja Otvaramo vrata za decu Evrope kojom u Srbiji koordinira Mreža organizacija za decu Srbije – MODS u partnerstvu sa našom članicom Inicijativom za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-Sdobila je predstavnicu MODS-a u svom Upravnom odboru.

#OpeningDoors

Ove godine je to projektni asistent iz MDRI-S, Maja Popović, koja je dobila mandat na godinu dana. S obzirom na to da kampanja uključuje organizacije i mreže organizacija za decu iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Estonije, Grčke, Mađarske, Letonije, Litvanije, Moldavije, Poljske, Rumunije, Srbije, Ukrajine Majina uloga je da predstavlja svih 16 organizacija na sastancima Upravnog odbora. 

*** Kampanja „ Otvaramo vrata za decu Evrope “

Čast koju su MDRI-S i MODS dobili je da će Maja Popović biti „osoba od poverenja“ za Nacionalne koordinatore koji  će moći da joj prenesu sve probleme, želje za promene i inicijative, a ona će dalje informisati ostalie članovie Upravnog odbora, sa kojima će razmatrati i dal#OpeningDoorsje potencijalne promene i unapređenja rada i same kampanje.

Cilj panevropske kampanje zastupanja Otvaramo vrata za decu Evrope, kojom koordiniraju organizacije Eurochild i Hope and Homes for Children, je unapređenje kvaliteta života dece i mladih koji su u riziku ili u procesu napuštanja alternativne brige širom Evrope, kroz promovisanje deinstitucionalizacije. Verujemo da je neophodna sveobuhvatna transformacija usluga za decu kako bi im se garantovao bolji život.

#OpeningDoors4Children kampanja ima pet glavnih ciljeva

… Koji su sprovedeni tokom decembra 2017. godine: monitoring, evaluacija, ponovno povezivanje, fokusiranje i regrupisanje, a koji će pomoći da u 2018. godini ova kampanja nastavi sa svojim glavnim ciljevima- jačanje porodice i deinstuticionalizacija.