MODS u medijima

Kampanja za bolju zaštitu dece od nasilja (KCN TV, emisija „Jutro Online“)

Koordinatorka programa za decu MODS-a Danka Đukić gostovala je na TV Kopernikus povodom pokretanja lokalnih zagovaračkih kampanja koje će biti sprovedene u 20 opština u Srbiji kako bi se poboljšao odgovor na nasilje nad decom.

Očekuje se da kampanje dovedu do unapređenja postojećih ili do usvajanja novih lokalnih protokola za zaštitu dece u opštinama u kojima oni ne postoje. Suština ovih zagovaračkih napora su promocija nulte tolerancije prema nasilju nad decom i podrška potpunoj realizaciji prava svakog deteta na zaštitu od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja.