Vesti

Najava lokalnih kampanja u cilju poboljšanja odgovora na nasilje nad decom

UNICEF i članica MODS-a, Užički centar za prava deteta, uz finansijsku podršku Evropske unije, najavili su danas pokretanje lokalnih zagovaračkih kampanja koje će biti sprovedene u 20 opština u Srbiji kako bi se poboljšao odgovor na nasilje nad decom.

Očekuje se da kampanje dovedu do unapređenja postojećih ili do usvajanja novih lokalnih protokola za zaštitu dece u opštinama u kojima oni ne postoje. Suština ovih zagovaračkih napora su promocija nulte tolerancije prema nasilju nad decom i podrška potpunoj realizaciji prava svakog deteta na zaštitu od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja.

Foto: Medija centar

Foto: Medija centar

„Pozivamo sve relevantne aktere – vladine i nevladine organizacije, donosioce odluka i stručnjake u okviru sistema socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i obrazovanja, zaposlene u policiji, pravosuđu, osobe od uticaja, roditelje i decu – da se angažuju i podrže ove važne kampanje koje vode ka pozitivnim promenama za decu“, rekla je Severin Leonardi, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiji.

Više o samoj kampanji, o tome šta se očekuje u poboljšanju odgovora na nasilje nad decom, gde će biti sprovođena, ali i zašto baš tamo, pogledajte na sajtu Unicef-a.