Vesti

Najava konferencije za medije – 18. septembar 2018.

U utorak, 18. septembra 2018. godine sa početkom u 10h biće održana konferencija za novinare povodom potpisivanja Inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Konferencija će se  održati u prostorijama NORBS-a, Ulica Đušina 10, lokal 6, 11000 Beograd.

Član 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom glasi „Pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta ne može se ostvariti za dete za koje je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.“ Više od 150 udruženja okupljenih u 4 asocijacije će potpisati Incijativu za ocenu ustavnosti ove diskriminatorske odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Potpisnici ove Inicijative su: NORBS – Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije, MODS – Mreža organizacija za decu Srbije, SUPS – Savez udruženja pacijenata Srbije i udruženje Hrabriša, na čiju ideju je ova inicijativa i pokrenuta.

Potpisnici su se nakon međusobnih konsultacija saglasili u stavu da navedena zakonska odredba potpuno neosnovano dovodi u međusobnu zavisnost i isključivost dva prava koja postoje odvojeno i nezavisno jedno od drugog: pravo na rad odnodno odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Prisutnima će se obratiti:

  • Ivana Badnjarević, predsednica Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije
  • Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije
  • Đurica Stankov, predsednik Saveza udruženja pacijenata Srbije

Pozivamo vas da prisustvujete ovoj konferenciji.