Blog

Da li ste se možda zapitali šta „Deca kažu“ ?

Deca kažu: „Odgovornost je na svima nama – za bolji svet, za svačije dobro!

Film „Deca kažu“ je deo istoimenog projekta Mreže organizacija za decu Srbije oko koga su se okupila deca i mladi iz 7 gradova Srbije i Bosne i Hercegovine – Beograda, Niša, Kraljeva, Sarajeva, Banja Luke, Tuzle i Prijedora sa ciljem da prenesu glas sve dece, naročito dece iz marginalizovanih grupa, o važnim temama za život sve dece, poput solidarnosti, jednakosti, pravednosti i zajedničkog dobra.

Deca kažu: „Jednakost ne znači da svi treba da budemo isti. Svi smo različiti i u tome je ljepota. Jednakost znači da svako djete ostvari sva prava, bez obzira na porijeklo, poteškoće u razvoju, socijalnu situaciju, boju kože i nacionalnost!“

Projekat “Deca kažu” smo pokrenuli sa idejom da se povežu deca i mladi iz Srbije i BiH, da kroz učešće u otvorenom dijalogu za opšte dobro učestvuju u nečemu što ima značaj za celu njihovu društvenu grupu i želeli smo da im omogućimo prostor, kroz radionice, konferenciju, film i video kampanju, da ukažu, svako iz svoje perspektive, na probleme koji se direktno tiču njih i njihovih vršnjaka. Cilj je bio i da ih podržimo da odraslima (predstavnicima različitih institucija, ministarstva, organizacija, međunarodnih organizacija) prenesu poruku šta je to što u našem društvu može da se uradi da život bude bolji, da budemo solidarniji, tolerantniji i  nadasve ravnopravniji.

Deca kažu: „Ne možemo birati gdje ćemo se roditi, ko su nam roditelji, ali možemo birati da budemo ljudi.“

Deca i mladi okupljeni oko ovog projekta su pokazala da bolje od nas odraslih razumeju da se naša društva neće promeniti na bolje ukoliko se ne posveti dovoljno pažnje pitanjima koja su zapravo zajednička za obe zemlje – da osnovni kvalitet života treba da bude pravo sve dece, a ne privilegija koju nekolicina uživa, da „svako dete ima pravo na podršku i isti tretman u školstvu, zdravstvu i u svojoj zajednici“

Deca kažu: „Kvalitet jedne države u svakom smislu biti će onoliki koliko se u istoj toj državi vodi briga o djeci, dječijim potrebama i pravima“

Deca i mladi kao da nam poručuju da je vreme da shvatimo da oni nisu samo „estetski luksuz“ već vitalan deo društva koji odražava i promoviše jednakost za svako dete, toleranciju, saradnju, razumevanje drugih kultura i gledišta. 

Projekat „Deca kažu“ realizuju Mreža organizacija za decu i Udruženje za ostvarivanje prava deteta „Naša djeca“ u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Projektne aktivnosti se sprovode u saradnji sa članicama MODS-a u Srbiji i mreže „Snažniji glas za djecu“ u Bosni i Hercegovini: Beogradu (Prijatelji dece Srbije i Centar za integraciju mladih), Nišu (Otvoreni klub), Kraljevu (Fondacija SOS Dečija sela), Sarajevu (Naša djeca), Banja Luci (Zdravo da ste), Tuzli (Zemlja djece u BiH) i Prijedoru (Svjetionik).

Možda će reči jedne učesnice Sajre Kusture sažeti sve:

“Mi bismo voljeli kada bi svi naši vršnjaci živjeli shodno onome kako djeca treba da  žive: bezbrižno i sretno. Voljeli bismo da jedina briga dječijih života bude na koji način će izmjeriti svoju radost i znanje. Čujte glas djece koja mogu mnogo da kažu, ali se ne čuju uopšte. Zajedničko dobro, solidarnost i jednakost su atributi koji krase svijet, ali samo onda kada u tom svijetu ne borave tužna i unesrećena djeca!“

Kažete: Svjetlo svijeta je u dječijim rukama.
Nemojte nam onda gasiti plamen.
Jer, djeca imaju šta da kažu!”