Vesti

 „Deca kažu“ 

Počeo je sa realizacijom projekat „Deca kažu“ Mreže organizacija za decu Srbije u partnerstvu sa Udruženjem za ostvarivanje prava deteta „Naša djeca“ u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unapređenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Projektne aktivnosti se sprovode u saradnji sa članicama MODS-a u Srbiji i mreže „Snažniji glas za djecu“ u Bosni i Hercegovini: Beogradu (Prijatelji dece Srbije i Centar za integraciju mladih), Nišu (Otvoreni klub), Kraljevu (Fondacija SOS Dečija sela), Sarajevu (Naša djeca), Banja Luci (Zdravo da ste), Tuzli (Zemlja djece u BiH) i Prijedoru (Svjetionik).

Prijatelji dece Srbije

Opšti cilj projekta je doprinos izgradnji poverenja među različitim društvenim grupama i narodima u BiH i Srbiji preko unapređenja društvene kohezije.

Poverenje među različitim društvenim grupama i unapređenje društvene kohezije je moguće ako se deci i mladima pruži prilika da se osete delom zajednice i da učestvuju u dijalogu za zajedničko dobro.

Ako jedan značajan deo društva, koji čine dečaci i devojčice do 18 godina (koji su u velikom riziku od siromaštva, marginalizovani, slabo obrazovani, bez jasne budućnosti i svrhe) nema poverenja u ustanove i ima negativnu percepciju pravičnosti (povezanost); nema poverenje u ljude i ne prihvata različitost (društveni odnosi); i ne učestvuje u društvenom i političkom životu (zajedničko dobro) onda možemo da očekujemo da će to društvo biti ranjivo i podložno izbijanju kriza, konflikata, diskriminaciji prema drugima i različitim i stvaranju nestabilnosti koja se lako preliva na čitav region.

Otvoreni klub, Niš

Zato je izuzetno važno pružiti priliku dečacima i devojčicama da učestvuju u nečemu što ima značaj za celu njihovu društvenu grupu, za učešće u otvorenom dijalogu za opšte dobro; da im se pošalje poruka da su ravnopravni i važan deo zajednice; da pripadaju zajednici; da postoje institucije i ljudi koji zaslužuju priliku i poverenje.

Na taj način projekat će direktno doprineti unapređenju društvene kohezije koja se zasniva na uključivanju i uvažavanju različitih društvenih grupa između kojih se uspostavlja uzajamno poverenje i zajednički rad na opštem dobru.

Naša djeca, Sarajevo

Direktna ciljna grupa: 160 dečaka i devojčica (80 dečaka i devojčica iz Srbije i 80 dečaka i devojčica iz BiH – iz dva entiteta Republike Srpske i Federacije BiH, srpske, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti) uzrasta od 15 do 18 godina (dečaci i devojčice romske nacionalne manjine, interno raseljena, izbeglice, sa teškoćama u razvoju, bez roditeljskog staranja, u riziku od siromaštva) iz Srbije i BiH.

#DijalogZaBudućnost

#DecaKažu