Socijalna zaštita Vesti

Analiza izmena Zakona o socijalnoj zaštiti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstavilo je nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti početkom jula ove godine u Beogradu. Mreža organizacija za decu Srbije je poslala nadležnom ministarstvu komentare na ovaj nacrt 30. jula.

Analiza nacrta Zakona o izmenama i dopunama

Zakona o socijalnoj zaštiti

Ivan Sekulović, konsultant Fondacije Centar za demokratiju, je pripremio detaljnu analizu ovog nacrta zakona.

Preporučujemo ovaj dokument svima koji žele da se upoznaju sa tim šta ovaj nacrt donosi socijalnoj zaštiti i koliko doprinosi smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti.

Ovom dokumentu možete pristupiti i preko sledećeg linka.

Naša članica, SOS Dečija sela Srbija je takođe pripremila komentare na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. U svojim komentarima posebno skreću pažnju na prepoznavanje usluga jačanje porodica u riziku. Ceo dokument možete pogledati na sledećem linku.

Organizacija A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava pripremila je i poslala komentare na ovaj nacrt Zakona koje možete pogledati na sledećem linku. U svojim komentarima ukazuju na narušavanje ljudskih prava korisnika novčane socijalne pomoći putem radne aktivacije i na preširoko postavljena ovlašćenja centra za socijalni rad.