Članice MODS-a

Završetak projekta „Podrška za bolje sutra“ – UG Kokoro

Projekat „Podrška za bolje sutra“ realizuje  UG “Kokoro“ – Bor u  saradnji sa UG „Gipsy soul“  u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog  upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“,  koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji  sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

UG

UG ’’KOKORO’’-Bor, objavljuje završetak projekta “Podrška za bolje sutra“ (’’Support for a better tomorrow’’) realizovan od 05.05.2021. do 04.02.2022. god. u Boru, programu „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog  upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ kojim su postignuti sledeći  rezultati:

– 48 podržanih mladih, od 40 planiranih projektom, iz tri podstandardna romska naselja (31ž i 17m) pokazuju bolju prolaznost u školi i veću šansu  zapošljavanja; Od 28 podržanih u učenju u više predmeta (17 devojčica i 11 dečaka) 5 je nastavilo  dalje školovanje u osnovnoj školi, 16 učesnika i obuke profesionalne orijentacije upisali željena zanimanja, a 7 učenika srednjih škola povećalo prolaznost;

– 10 obučenih učenika bazičnog IKT kursa iz tri podstandardna romska naselja usvojene veštine (Windows, Word, Internet & e-mail) i naučili osnovne elemente MS Word, MS Excel i MS PowerPoint programa i samostalno kreiranja za primenu u praksi, a 10 podržanih sa 15 h planiranih projektom u zaštite od nasilja na interneru i društvenim mrežama do kraja projekta efikasno i bezbedno koriste internet;

– Onaženo 12 mladih radionicama lične, emocionalne i socijalne zrelosti u okviru projekta znanjem i veštinama za uspostavljanje partnerskih relacija koji su zauzeli adekvatanije stavove o zaustavljanju  ‘’ranih brakova’’;

8 mladih u riziku i sa problemma u ponašanju (od 8 planiranih projektom) osnaženi, učešćem u realizovanim aktivnostima, ispoljavaju društveno prihvatljivo ponašanje, pozitivan sistem vrednosti prema okruženju, obrazovanju što reflektuje smanjenje recidivantnog ponašanja;

–  Osnažene roditeljske kompetencije 41 Roditelja/staratelja dece i mladih iz tri podstandardna romska naselja (30 planirano) učesnika 13 planiranih radionica projektom, 20 učešćem na 8 realizovanih planiranih radionica unapredili znanja i veštine odgovornog roditeljstva i adekvatno podržava samostalan izbor zanimanja i dalje obrazovanja svoje dece, a 31 učešćem na 5 radionica oblikovanja vredosnih stavova adekvatnije supervzira ponašanje svoje dece, bolje razume razvojne potrebe i adekvatnije komuniciraju poštovanjem osnovnih ljudskih prava i odnosa prema ‘’ranim brakovima‘’ devojčica usmeravanjem zdravom i bezbednom odrastanju. 

– 10 obučenih mladih – ostalih vršnjaka  ne Roma, srednjoškolskog uzrasta obučeno na jednodnevnom treningu  sa sertifikatom i volonterskom knjižicom u okviru projekta uključeni u 5 realizovanih kreativnih radionica sa 20 mladih u procesu uspostavljanja funkcionalanog modela inkluzivne vršnjačke podrške u učenju, stimulisanju socijalnih veština i interesovanja na pospešivanju socijalne kohezije i interkulturnog povezivanja generacija mladih.

– Realizovana zajednička stručna poseta 35 korisnika i volontera obilaskom kulturno istorijskih i tradicionalnih znamenitosti, muzeja, druženje, interkulturalno povezani mladi nastavljaju zajedničko druženje i motivisani  učestvuju u zajedničkim aktivnostima i obukama po završetku projekta;

– Pokazano interesovanje, motivacija i pouzdanost tokom saradnje u projektu sa Romskom inicijativom mladih ‘’Gypsy sooul’’ nude šansu  za  buduću saradnju i partnerstvo.

Tim UG ‘’Kokoro’’-Bor izražava najiskreniju zahvalnost donatoru projekta, fondaciji SWISS PRO, i članovima projektnog tima za saradnju sa Organizacijom, korisnikom projekta, na svestranoj podršci, srdačnoj i otvorenoj komunikaciji i besprekorno profesionalnom pristupu kojim su doprinosili ne samo izvršenju projektnih aktivnosti na dostizanju ciljeva već i  značajnom uticaju rezultata u zajednici; Promeni životnih stavova mladih i njihovih roditelja, korisnika projekta tri podstandardna romska naselja u Boru i uspešnoj implementaciji projektnih aktivnosti. Takođe, uspešnoj saradnji sa Romskom omladinskom inicijativom „Gypsy Soul“ u Boru, uspostavljenoj tokom projekta.

Svojim otvorenim i neposrednim pristupom SWISS PRO je pokazao suštinsko razumevanje za potrebe korisnika  i njegovu važnost odobrenim sredstvima za dodatnu aktivnost stručne jednodnevne posete Beogradu učešćem 35 korisnika projekta. Na ovajnačin mnogi mladi su po prvi put bili u prilici da neposredno upoznaju glavna kulturna i istorijska znamenja Srbije, ali i predstavnike romske zajednice, kulturna i tradicionalna obeležja romske kulture.

Obilazak Kalemegdanske tvrđave, Knez Mihajlove ulice, Trga Republike, Skupštine Srbije, Dvora, muzeja i Nacionalnog Saveta Roma sa turističkim vodičem značajnim istorijskim informacijama doprineo je kvalitetu stručne posete. Takođe, upoznavanje sa Romskom tradicijom tokom posete Institutu za Romsku umetnost i kulturu – ERIAC,  kontaktu i novim saznanjima u poseti i razgovorom grupe mladih sa Nacionalnim Savetom romske nacionalne manjine. Upoznati sa aktivnostima romske zajednice, programu podrške školovanju  stipendiranjem, širenju i razmeni kulture, tradicije i saradnje.

Zajedničko putovanje i druženje doprinelo je povezivanju mladih i volontera (ne Roma) koji su obogaćeni novim saznanjima i upoznati sa romskom kulturom i tradicijom značajne za veće razumevanje i toleranciju na različitosti, budućim zajedničkim izazovima, promociju inkluzije i interkulturalnosti.

Za informacije o programu Swiss PRO posetite internet stranicu: www.swisspro.org.rs

Za više informacija o podršci Vlade Švajcarske Srbiji, posetite internet stranicu ambasade: www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html                                                                         

                                                                               

Tim UG ’’KOKORO’’-Bor