Saopštenja Zaštita od nasilja

Zatvaranje vojnog kampa na Zlatiboru

Mreža organizacija za decu Srbije pozdravlja reakciju Ministarstva unutrašnjih poslova i zatvaranje kampa na Zlatiboru na kome su deca, pored ostalog, prolazila vojničku obuku, i gde su devojčice i dečaci uzrasta od 12 do 18 godina učili kako da se ponašaju u borbama, kako da pucaju iz pušaka…

Uključivanje dece u kampove na kojima prolaze vojničku obuku predstavlja grubo kršenje Konvencije o pravima deteta, predstavlja zloupotrebu dece i daleko je od najboljeg interesa deteta. Zbog toga je posebno nedopustivo i neprihvatljivo da se kampovi i aktivnosti takvog tipa dodatno finansiraju iz javnog budžeta.

Našoj deci su potrebni kampovi u prirodi, prilika da se druže sa vršnjacima i da uče o drugim kulturama, toleranciji, solidarnosti, istoriji, razvijaju i nadgrađuju svoja umeća i talente, u obrazovnom i kulturnom kontekstu. U isto vreme, sve to je nespojivo sa programom kampa koji se bavi, praktično, pripremom dece za učešće u oružanim sukobima. Verujemo da niko to ne želi, na prvom mestu roditelji dece, niti organizatori i oni koji podržavaju ovakav kamp.

Podsećamo da je država Srbija potpisnica Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o učešću dece u oružanim sukobima. Ovaj protokol je nastao iz potrebe da se deca zaštite od učešća u oružanim sukobima.

Ovom prilikom skrećemo pažnju i na obavezu države da javnost upozna sa Opcionim protokolom o učešću dece u oružanim sukobima. Ovim protokolom se osuđuje sa najvećom zabrinutošću, regrutacija, obučavanje i iskorišćavanje, unutar i izvan državnih granica, dece u neprijateljstvima od strane oružanih grupa koje nisu oružane snage države i priznajući odgovornost onih koji regrutuju, obučavaju i koriste decu u ove svrhe.

Apelujemo na roditelje da ne dozvole da iko priprema njihovu decu za učešće u oružanim sukobima i da na taj način speče da deca budu zloupotrebljena i izmanipulisana.

Ujedno pozivamo nadležne državne organe i institucije, na nacionalnom i lokalnom nivou, da ne dozvole organizovanje i održavanje sličnih kampova i aktivnosti u budućnosti, polazeći od međunarodnih obaveza države koja je potpisnica Konvencije o pravima deteta i Opcionog protokola o učešću dece u oružanim sukobima i da upoznaju javnost šta ovi dokumenti sadrže i šta ulazi u korpus prava deteta.