Vesti

Zapažanja i komentari MODS povodom Izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23

Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) objavila je zapažanja povodom polugodišnjeg Izveštaja Pregovaračke grupe za Poglavlje 23 i Izveštaja br. 4/2016 o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23. Doprinos pisanju ovih zapažanja dale su sledeće članice mreže: Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) i Centar za proizvodnju znanja i veština (CPZV).

Dokument sa zapažanjima je, zahvaljujući Nacionalnom Konventu za EU, čiji je MODS član, prosleđena Pregovaračkom timu i Ministarstvu pravde.

U procesu pristupnih pregovora sa EU Poglavlje 23 je posebno značajno za oblast zaštite prava deteta. Akcionim planom za ovo Poglavlje obuhvaćene su mere koje se odnose na Savet za prava deteta, zaštitu dece od nasilja, deinstitucionalizaciju i razvoj maloletničkog pravosuđa.

MODS će nastaviti da prati da li Vlada Republike Srbije sprovodi mere na koje se obavezala Akcionim planom, kao i da li o tome na prikladan način izveštava.

Zapažanja MODS možete preuzeti OVDE.