Vesti

Za bolji život dece i mladih sa smetnjama u razvoju

Tokom vikenda je organizovana jedna od aktivnosti projekta “Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevan život dece i mladih sa smetnjama u razvoju“, čiji je realizator u Srbiji, između ostalog, članica MODS-a, Udruženje građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine.

23. i 24. decembra „Užički centar za prava deteta“, takođe članica MODS-a, realizovao je seminar za 40 volontera kao deo projektnih aktivnosti pod sloganom „Obrazovanje bez granica“. Seminar je deo projekta iz programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore “Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevan život dece i mladih sa smetnjama u razvoju“ koji finansira Evropska unija.

Realizovani dvodnevni seminar za volontere imao je za cilj unapređenje kompetencija i veština volontera za obezbeđivanje podrške deci i mladima sa smetnjama u razvoju. Teme koje su obuhvaćene seminarom su: razvoj inkluzije, zakonski propisi na polju obrazovanja i dečije zaštite, asisitivne tehnologije, timski rad i komunikacija sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju. Učesnici seminara su bili volonteri iz Užica i Čajetine, koji će u narednih 12 meseci učestvovati u radionicama sa učenicima specijalne škole „Miodrag V. Matić“ u Užicu, i sa korisnicima dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“ u Čajetini. Učesnici su bili motivasani i veoma zadovoljni sadržajima koji su im predstavljeni, izjavila je Jelena Žunić Cicvarić iz „Užičkog centra za prava deteta“.

Ono što je dalje planirano u sklopu aktivnosti ovog projekta, prema rečima Jagode Jeremić, koordinatorke volontera iz Čajetine, jeste formiranje volonterskih servisa u Užicu i Čajetini, u okviru kojih će se narednih godinu dana okupljati učesnici obuke i u praktičnom radu sa korisnicima primenjivati svoja stečena znanja. Članovi Volonterskog socijalnog servisa u Čajetini već nekoliko godina učestvuju u radionicama sa korisnicima dnevnog boravka „Zračak“ koje organizuje Udruženje građana „Zlatiborski krug“, pružalac ove usluge socijalne zaštite. Za članove Volonterskog socijalnog servisa i nove volontere koji su učestvovali na seminaru, biće organizovana obuka o korišćenju asistivnih tehnologija, kako bi se olakšalo učenje u redovnoj nastavi dece koja prate nastavni proces po individualnom obrazovnom planu, kao i da bi se razvijale veštine za svakodnevan život dece i mladih sa smetnjama u razvoju. U Čajetini i Užicu će biti opremljeni Centri za asistvinu tehnologiju, u kojima će edukovani nastavnici i stručni radnici pomagati korisnicima da korišćenjem specijalnih aparata, instrumenata i uređaja lakše savladaju obrazovno-nastavne programe. Učešćem volontera u radu sa korisnicima razvija se inkluzija i podstiče se vršnjačka edukacija, što je deo ciljeva projekta koji se realizuje pod sloganom „Obrazovanje bez granica“.

Projekat u Srbiji realizuje osnovna škola „Dimitrije Tucović“ u saradnji sa Udruženjem građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine i specijalnom školom „Miodrag V. Matić“ iz Užica. U Crnoj Gori, realizator projekta je Dnevni centar za decu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Pljevalja, u saradnji sa Centrom za deci i mlade sa smetnjama iz Beranam srednjom školom „Tanasije Pejatović“ iz Pljevalja i Udruženjem roditelja dece sa smetnjama u razvoju „Zrak nade“.

MODS vidi obrazovanje zasnovano na inkluzivnim principima kao ključno za socijalnu uključenost dece i društvenu koheziju, pa je zato jedan od prioriteta naše mreže povećanje dostupnosti kvalitetnom obrazovanju deci iz osetljivih grupa.