MODS u medijima

Vršnjačko nasilje – kako ga smanjiti? (TV N1, emisija „Novi dan“)

Oko 40% dece trpi nasilje u porodici, a 60% je izloženo torturi na internetu.

Ako govorimo o vršnjačkom nasilju u Srbiji, poslednji slučaj koji je privukao pažnju javnosti je dramatičan snimak objavljen na Fejsbuku, na kome se vidi kako grupa učenika udara drugaricu iz klupe. Odavno je postalo jasno da odgovor na sve ove probleme ne može dati jedna institucija.

U novom sazivu je počeo sa radom Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije, koji se na prvoj sednici obavezao da će doneti Nacrt strategije o prevenciji i zaštiti dece od nasilja tokom novembra, a po dobijenom mišljenju UNICEF-a, uvešće se u fazu javne rasprave. O tome u temi jutra, 9. novembra 2017., govorili Saša Stefanović, direktor MODS-a i Oliver Vidojević, psihijatar.