Vesti

Vlada donela Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za decu

Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 29. maja 2017. godine, donešena je Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu kojom su utvrđeni poslovi koji su, po svojoj prirodi ili okolnostima u kojima se obavljaju, štetni po decu.

Ova Uredba donata je u cilju zaštite lica mlađih od 18 godina od rada koji je štetan po njihovo zdravlje, bezbednost ili moral, odnosno koji ih izlaže štetnostima ili se obavlja se u okviru okolnosti ili delatnosti koje su za njih opasne. Usvajanjem ove Udredbe Vlada Republike Srbije ispunila je obavezu preuzetu ratifikacijom Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 182 o najgorim oblicima dečijeg rada.

Uredba koju je donela Vlada zasniva se na Listi opasnih poslova za decu koju je izradila Međuresorna radna grupa. Članovima ove radne grupe bili su i dva predstavnika MODS-a, među kojima je bio i predstavnik članice Mreže Centra za integraciju mladih. Stručnu i tehničku podršku ovom procesu pružila je Međunarodna organizacija rada u okviru projekta “Angažovanje i podrška na nacionalnom nivou za smanjenje pojave dečjeg rada”.

Uredbu požete pogledati OVDE.
Prilog koji prati Uredbu možete pogledati OVDE