Mediji MODS u medijima Vesti

Usvajanje internih procedura za zaštitu dece od nasilja obaveza za sve koji rade sa decom

Povodom usvajanja Opšteg protokola za zaštitu dece od nasilja i obaveze privatnih školica da poseduju interne protokole o zaštiti dece od nasilja, u emisji „150 minuta“ na TV „Prva“ govorila je Mirjana Džuverović, programska koordinatorka u MODS-u.

Tom prilikom je istakla da sve privatne školice moraju da poseduju interne mehanizme za zaštitu dece od nasilja i da ih na to sada obavezuje novi Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja koji je Vlada Republike Srbije usvojila u februaru 2022. godine.

„Usvajanjem internih protokola za zaštitu dece od nasilja školice unapređuju svoj rad, štite decu od nasilja, ali štite i ugled svoje ustanove, i svojih zaposlenih. Ako je svima jasno šta je neprihvatljivo ponašanje, onda će ustanova u svakom trenutku znati da pravovremeno i efikasno reaguje“

Činjenica je da mnoge školice podrazumevaju da u svom radu vode računa o očuvanju bezbednosti dece ali nemaju pisanu politiku na tu temu. Međutim,  praksa i iskustvo stručnjaka na ovom polju pokazuju da se u zaštiti dece ništa ne može podrazumevati i da samo jasni mehanizmi postupanja štite decu, ali i ustanovu.

Usvajanjem Opšteg protokola za zaštitu dece od nasilja je učinjen prvi korak, a sada je neophodno sve informisati o usvojenim izmenama, uz obezbeđivanje podrške u tom procesu.

MODS je prepoznajući važnosti ovog pitanja 2021. godine kreirao „Vodič za unapređenje internih mehanizama za očuvanje bezbednosti dece“ koji može pomoći svim školicama i organizacijama koje rade direktno sa decom da budu i ostanu okruženje bezbedno za svako dete.

Govoreći o nepostajanju preciznih podataka o nasilju nad decom u privatnim školicama, Mirjana je podsetila da je Užički centar za prava deteta objavio istraživanje o sektoru sporta koje je pokazalo da oko 40 odsto ispitanika doživelo neki oblik nasilja od strane protivnika, čak 63 odsto je izjavilo da je doživelo neki oblik nasilja od strane trenera, nasilje od strane saigrača se skoro doživljava kao normalno a samo 40 odsto dece se u slučaju nasilja od strane trenera obraća roditeljima.