Članice MODS-a

UCPD: Održana sektorska obuka „Zaštita dece i mladih od digitalnog nasilja i štetnih sadržaja“

Užički centar za prava deteta uspešno je realizovao onlajn obuku „Zaštita dece i mladih od digitalnog nasilja i štetnih sadržaja“, 30. i 31. avgusta 2023. godine za 17 učesnica iz 13 organizacija civilnog društva koje svoje aktivnosti realizuju sa decom i za decu.

Obuka je imala za cilj da osvesti i osnaži profesionalce, roditelje i mlade da preveniraju, prepoznaju i adekvatno reaguju u situacijama digitalnog nasilja; prepoznaju rizike i štetne sadržaje na internetu; osveste sopstvene uloge i odgovornosti u bezbednom korišćenju interneta; integrišu temu bezbednost dece na internetu u rad organizacije.

Namera je da podstaknemo odrasle koji rade s decom/mladima ili za decu/mlade da kontinuirano unapređuju sopstvene veštine digitalne pismenosti, jer na taj način doprinose digitalnom opismenjavanju dece/mladih i time rade u njihovom najboljem interesu. Takođe, namera je da podstaknemo decu, mlade i odrasle da istražuju, uče i na bezbedan način koriste prednosti tako važnog kulturnog oruđa kakvo je internet, da ojačamo kompetencije dece i mladih (njihovu digitalnu pismenost) za bezbedno i pravilno korišćenje digitalne tehnologije i interneta; zaštitu svoje privatnosti na internetu; razumevanje o tome šta su štetni sadržaji i koje su njegove negativne posledice; adekvatno reagovanje kada se sretnu s nasiljem putem digitalnih medija; načine i mehanizme prijavljivanja štetnih sadržaja i onih koji vrše nasilje.

Više o ovoj temi možete saznati u publikaciji „Vodič za digitalnu bezbednost dece i mladih – zaštita privatnosti i sprečavanje digitalnog nasilja“ autorki dr Jelene Žunić Cicvarić i Kristine Kalajdžić.

Roditelji i profesionalci koji rade sa i za decu predškolskog i mlađeg školskog uzrasta svoje digitalne veštine mogu unapređivati pomoću digitalnog vodiča: „Deca i internet – pametno od početka“. To je prvi digitalni vodič na srpskom jeziku namenjen svima onima koji učestvuju u vaspitanju i obrazovanju dece i žele da se informišu o tome na koje načine mogu da doprinesu bezbednom i konstruktivnom korišćenju digitalnih uređaja i interneta kod dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta.

Obuka je realizovana u okviru četvorogodišnjeg projekta EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji koga podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Beogradska otvorena škola i partneri. Za cilj ima da dopre do svih pojedinaca i grupa koje su aktivne u svojim zajednicama i koje doprinose pozitivnim društvenim promenama.

Užički centar za prava deteta je Regionalni EU resurs centar za organizacije civilnog društva zapadne i jugozapadne Srbije.

Izvor: UCPD