Vesti

Objavljene najnovije činjenice u vezi sa reformom sistema dečije zaštite – Opening Doors kampanja

U okviru pan – evropske Opening Doors kampanje objavljene su najnovije činjenice u vezi sa reformama sistema dečije zaštite, za 16 zemalja Evrope, među kojima je i Srbija. Mreža organizacija za decu Srbije je nacionalni koordinator pan-evropske kampanje Opening Doors for European Children, a koja se sprovodi pod sloganom „Jačanje porodica. Okončavanje institucionalizacije“. MODS-ov partner na nacionalnom nivou je naša članica Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S.

Kao i svake godine, i 2017. MODS i MDRI-S su pripremali izveštaj za Srbiju o stanju reformi sistema dečije zaštite i napretku procesa deinstitucionalizacije (DI). Početkom 2018. godine u okviru Opening Doors kampanje su objavljene najnovije činjenice u vezi sa reformama sistema dečije zaštite i deinstitucuionalizacijom u zemljama Evrope, među kojima su  i podaci za Srbiju. Lansiranje ovih podataka je najnovija aktivnost Opening Doors kampanje, kojom na evropskom nivou koordinira Eurochild.

Kampanja Opening Doors ima za cilj podršku nacionalnim naporima zemalja Evrope u oblasti reformi sistema dečije zaštite i to u pravcu razvoja usluga koje obezbeđuju očuvanje porodice i visok kvalitet života dece sistemu alternativnog staranja, ukoliko deca ne žive sa svojim roditeljima. Bori se za okončanje institucionalizacije dece i boravak dece u institucijma, okruženju koje nije stimulativno za njihov razvoj. Kampanja predstavlja partnerstvo 5 internacionalnih organizacija (Eurochild, FICE International, SOS Children`s Villages; International Foster Care Organization IFCO, Hope and Homes for Children) i organizacija civilnog sruštva iz 16 evropskih zemalja.

Na osnovu činjenica i podataka za 2017. godinu, zaključak je da se “Proces deinstitucionalizacije nastavlja ali je i dalje potrebno ulagati napora na ovom polju”.

Pogledajte detaljnije na Facts and Figures: 2017  a odvojeno za Srbiju OVDE.