Članice MODS-a Vesti

U Čajetini predstavljen Protokol za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama  u kriznim situacijama

U gradskoj biblioteci u Čajetini, u petak 10. novembra, održan je poslednji sastanak tima za izradu Protokola za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u kriznim situacijama. Na sastanku je predstavljen završen Protokol, a to je ujedno bila i poslednja aktivnost u  jednogodišnjem projektu Partnerstvo u zajednici – rešenje krize, koji realizuje udruženje Zlatiborski krug u partnerstvu sa opštinom Čajetina.

Udruženje Zlatiborski krug je pružalac usluge socijalne zaštite Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju u Čajetini, i tokom pandemije izazvane virusom COVID 19  prepoznalo je otežan položaj i specifične potrebe korisnika Dnevnog boravka i njihovih porodica u vreme vanrednog stanja. S obzirom da je to problem za čije je rešavanje potrebno angažovanje svih relevantnih sužbi, institucija i organizacija u lokalnoj zajednici, Zlatiborski krug je osmislio projekat za čiju realizaciju je dobio podršku Evropske unije i Vlade Republike Srbije kroz program EU PRO Plus.

Tokom godinu dana trajanja projekta, organizovani su edukativni programi za predstavnike obrazovnih ustanova, pružalaca usluga i ustanova socijalne zaštite, kao i za roditelje i staratelje dece i mladih sa smetnjama u razvoju – korisnika usluga socijalne zaštite Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju u Čajetini i Lični pratilac. S obzirom da su u cilju inkluzije učenici – volonteri u velikoj meri uključeni u aktivnosti Dnevnog boravka, organizovane su obuke za nove volontere koji su se nakon toga angažovali u radionicama sa korisnicima.

Iako su sve aktivnosti tokom projekta imale veliku vrednost, možda je najvažniji rezultat projekta izrada Protokola za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama  u kriznim situacijama u opštini Čajetina.

Po rečima Zorice Milosavljević, predsednice Zlatiborskog kruga i  koordinatorke  projekta, ovo je pionirski poduhvat i dokument koji će služiti kao primer dobre prakse drugim opštinama u Srbiji. U Timu za izradu Protokola su učestvovali predstavnici lokalne samouprave, predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, vatrogasne jedinice, policijske stanice, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Crvenog krsta i lokalnih udruženja, koji su sagledali položaj i potrebe osoba sa smetnjama u razvoju u periodu krize iz ugla svake od ovih organizacija/institucija, i učestvovali u procesu iznalaženja rešenja i odgovora na ove potrebe.

Voditeljke procesa izrade Protokola su bile master defektolozi Svetlana Glavinić i Mirjana Ocokoljić iz Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica.

Na poslednjem sastanku Tima za izradu Protokola, dokument je predstavljen učesnicima, a u narednom periodu će biti dostavljen svim relevantnim organizacijama i ustanovama u Čajetini, koje će na osnovu njega, u nekim mogućim narednim krizama i vanrednim situacijama, imati tačno definisane korake za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Projekat „Partnerstvo u zajednici – rešenje krize“  se tokom 12 meseci bavio unapređivanjem usluga socijalne zaštite  kroz sistematski pristup, povezujući sve lokalne institucije i udruženja,  a nakon završetka projekta ostaje ovaj važan dokument kako bi se obezbedila adekvatna podrška osobama sa smetnjama u razvoju u kriznim situacijama u opštini Čajetina.

Izvor: Zlatiborski krug