Saopštenja

SVAKO DETE IMA PRAVO

20. NOVEMBAR SVETSKI DAN DETETA

30 godina PRAVA DETETA

Beograd, 19.11.2019 – Mreža organizacija za decu Srbije nacionalnom kampanjom SVAKO DETE IMA PRAVO obeležava 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta. Ovim međunarodnim dokumentom, koji je usvojen 20. novembra 1989. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, utvrđena su građanska, politička, ekonomska, socijalna, zdravstvena i kulturna prava deteta.

Cilj nacionalne kampanje je da se najšira javnost upozna sa tim šta znači Konvencija o pravima deteta za samu decu, njihove roditelje i posebno da upozna najširu javnost sa tim koja prava ima svako dete.

Članice MODS-a (u ovom trenutku to je preko 100 organizacija iz cele Srbije) ovim povodom će 20. novembra organizovati različite događaje (konferencije, okrugle stolove, predavanja, tribine,) na kojima će javnost, posebno roditelje i decu upoznati sa tim šta je Konvencija o pravima deteta i sa pravima deteta.

Važno je naglasiti da je ratifikovanjem Konvencije o pravima deteta država preuzela odgovornost za njenu primenu i poštovanje zagarantovanih prava deteta.

Članice MODS-a su tokom kampanje podsećale javnost na to koja su prava deteta i kako se ona ostvaruju u našoj zemlji.

SVAKO DETE IMA PRAVO NA ŽIVOTNI STANDARD

 • Svako osmo dete u Srbiji živi ispod apsolutne linije siromaštva (sa manje od 8000 dinara mesečno);
 • Smrtnost dece iz romskih naselja je dva puta veća od republičkog proseka;
 • Samo polovina najsiromašnije dece od 6 do 23 meseca dobija najmanje dva mlečna obroka.

SVAKO DETE IMA PRAVO NA ŽIVOT U PORODICI

 • U 2017. godini 1093 dece je bilo odvojeno od porodica i smešteno u domski ili porodični smeštaj (hraniteljstvo).

SVAKO DETE IMA PRAVO NA IGRU

 • 44% dece iz najsiromašnijih porodica ima 3 ili više knjiga;
 • 53% dece uzrasta do 5 godina ima dve ili više igračaka.

SVAKO DETE IMA PRAVO NA KVALITETNO OBRAZOVANJE

U Srbiji osnovnu školu završava:

 • 93% dece iz opšte populacije;
 • 66% dece iz najsiromašnijih porodica.

SVAKO DETE IMA PRAVO NA OBRAZOVANJE

 • Više od polovine dece sa teškoćama u razvoju osnovnoškolskog uzrasta koja su smeštena u institucije je potpuno isključeno iz obrazovnog sistema u Srbiji.

SVAKO DETE IMA PRAVO NA ZAŠTITU OD ŠTETNIH SADRŽAJA

 • 90% dece od 13 do 19 godina susretalo se sa govorom mržnje, nasiljem, pornografskim sadržajem u medijima;
 • Mediji često grubo krše odredbe o zaštiti identiteta deteta;
 • U preko 35% senzacionalističkih tekstova crne hronike nalaze se deca.

SVAKO DETE IMA PRAVO NA ZAŠTITU OD NASILJA

 • 70% dece je bilo izloženo nekoj vrsti nasilja;
 • 45% dece je bilo izloženo telesnom kažnjavanju;
 • Svako 4. dete mlađe od 2 godine je bilo izloženo telesnom kažnjavanju.