Vesti

Studija MODS i ChildPact: Izveštaj EK o napretku i Indeks dečije zaštite ukazuju na ključne slabosti u sistemu dečije zaštite u Srbiji

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) i Regionalna koalicija za zaštitu dece ChildPact objavili su studiju o sistemu dečije zaštite u Srbiji koja se zasniva na unakrsnom poređenju rezultata, izvađenih iz dva vrlo važna strateška dokumenta – Indeks dečije zaštite (CPI) i Izveštaj o napretku Evropske komisije za Srbiju.

Studija je pokazala da Izveštaj o napretku i CPI ukazuju na identične slabosti u sistemu dečije zaštite. Uporedno čitanje ova dva dokumenta omogućava da se prepoznaju sektori u kojima bi Vlada Republike Srbije trebalo da sprovede dodatne reforme u skladu sa svojim međunarodnim obavezama koje proizlaze kako iz Konvencije UN o pravima deteta tako i iz procesa evropskih integracija.

Ključna pitanja:

  • pravni okvir za zaštitu prava deteta u Srbiji je potrebno dalje usklađivati sa odredbama Konvencije UN o pravima deteta i zahtevima EU
  • glavni izazov ostaje veliki jaz između politika i ostvarivanja prava u praksi, naročito kada su u pitanju dece iz osetljivih grupa
  • Izveštaju EK o napretku i Indeks dečije zaštite naglašvaju da bi ključni prioritet Vlade trebalo da bude stvarna implementacija pravnog okvira o pravima deteta
  • Srbija treba da uloži više napora u borbi protiv trgovine decom i zloupotrebe dečijeg rada
  • Srbija treba da intenzivira napore ka deinstitutionalizaciji dece sa invaliditetom i daljem razvoj usluga u zajednici i podrške porodicama dece sa smetnjama u razvoju za sprečavanje institucionalizacije
  • Srbija treba da unapredi kapacitete za prikupljanje relevantnih podataka i praćenje ostvarivavanja prava deteta

Indeks dečije zaštite – šta je i zašto je važan

Indeks dečije zaštite (Indeks) predstavlja instrument za procenu javnih politika koji omogućava poređenje sistema zaštite prava deteta u zemljama članicama koalicije ChildPact pomoću zajedničke grupe indikatora.

Indeks se oslanja na pojedine članove Konvencije o pravima deteta i sadrži preko 600 indikatora. Indeks dečije zaštite nije namenjen za merenje dobrobiti dece direktno, već za procenu aktivnosti Vlada usmerenih ka zaštiti prava deteta u smislu javnih politika koje sprovode i usluga koje obezbeđuju.

Studija „Srbija: Izveštaj o napretku  i CPI naglašavaju ključne slabosti u sistemu zaštite dece“ dostupna je na engleskom i možete je preuzeti OVDE.

Indeks dečije zaštite možete preuzeti OVDE.