Finansijska podrška Obrazovanje Saopštenja

STOP poskupljenju vrtića! Država želi da smanji finansiranje vrtića

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) izražava zabrinutost povodom Predloga zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, posebno u delu koji se odnosi na finansiranje predškolskih ustanova (vrtića).

MODS izražava zabrinutost zbog najavljenih izmena po kojima će lokalne samouprave obezbeđivati sredstva za boravak dece u predškolskim ustanovama u visini do 80% od ekonomske cene po detetu. Ovako definisani član predstavlja korak unazad u odnosu na važeći Zakon s obzirom na to da otvara mogućnost da lokalne samouprave značajno umanje svoje učešće u finansiranju predškolskog vaspitanja i time bitno ograniče ili potpuno onemoguće pristup obrazovanju za decu iz najranjivijih kategorija.

Finansiranje predškolskog obrazovanja je do sada bio jedan od pozitivnih aspekata državne brige za rani razvoj dece, dok se novim Predlogom zakona stvara pretpostavka da se ono ograniči i da postane privilegija onih koji mogu da plate. MODS je predložio da se jedinicama lokalne samouprave da mogućnost da finansiraju boravak dece u vrtićima u iznosu koji je veći od 80 odsto od ekonomske cene po detetu, odnosno da se porodice sa decom koje se nalaze u izrazito teškom materijalnom položaju u potpunosti oslobode obaveze plaćanja predškolskog obrazovanja.

Najsiromašnijima se ne smeju povećavati izdvajanja za potrebe vrtića

U praksi se dešava da deca iz najsiromašnijih porodica, kojoj je predškolsko vaspitanje i obrazovanje najpotrebnije, u stvari ne pohađaju vrtiće pošto njihove porodice ne mogu da učestvuju ni u iznosu od 20% od ekonomske cene (npr. 20% od ekonomske cene u Beogradu je oko 5.600 dinara). Zato predlažemo da ova grupa dece bude u potpunosti oslobođena plaćanja vrtića. 

Podsećamo da, prema podacima UNICEF, u Srbiji tek polovina dece uzrasta 3-5,5 godina pohađa vrtić, a samo 9% najsiromašnije dece i 6% dece iz romskih naselja starosti 3-5 godina pohađa vrtiće, i to u poređenju sa 82% dece iz najbogatijih domaćinstava.

MODS, poskuplčjenje vrtića

Imajući u vidu da rano obrazovanje može najefikasnije da utiče na razvoj deteta, ublaži društveno ekonomske nejednakosti, a na duži rok smanji javna izdvajanja za sistem socijalne zaštite, vrlo je važno obezbediti dostupno i kvalitetno predškolsko vaspitanje i obrazovanje za svu decu.

Zato pozivamo Vladu Republike Srbije, resorno ministarstvo i narodne poslanike da preispitaju najavljenu promenu Zakona kako bi predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao strateški interes države, bilo jednako dostupno za svu decu.