Saopštenja

Šta izbori donose deci?

Mreža organizacija za decu Srbije poziva političke stranke da upoznaju javnost sa svojim planovima, „Izbori 2014“, za decu u Srbiji.

Iako se govori da deci pripada budućnost, deca žive u sadašnjosti. Od toga kako deca žive danas u Srbiji, u kakvom okruženju odrastaju, u kakvim uslovima se razvijaju zavisi kako će se formirati kao ličnosti, koliko će biti uspešni. Briga o deci danas ima dalekosežne i dugoročne posledice po društvo. Ulažući u decu mi kreiramo budućnost našeg društva i ono što danas propustimo da uradimo biće sve teže ispraviti sutra.

Zato postavljamo pitanje političkim strankama:

IZBORI – Šta ćete uraditi posle izbora da roditelji dobiju odgovarajuću podršku kako bi sva deca živela u porodici, da u 21. veku sva deca budu obuhvaćena obrazovanjem i da odrastaju u bezbednom okruženju?

Siromašne i jednoroditeljske porodice u Srbiji izložene su svakodnevnom stresu u borbi za egzistenciju, rastrzani između potrebe da se posvete detetu i da zarade za život. Deca se i dalje u Srbiji smeštaju u ustanove, izdvajaju iz porodice. U skoro 70% slučajeva osnovni razlog izdvajanja dece iz porodice je nemogućnost roditelja da odgovore na potrebe deteta. Roditelji nemaju odgovarajuću podršku i usluge na koje mogu da računaju kako bi njihova deca mogla da odrastaju u dostojnim uslovima za život, bezbednom okruženju, uključena u obrazovanje.

Veliki teret je na lokalnim samoupravama koje su najbliže deci i porodici, ali su bez mogućnosti da se nose sa mnogim izazovima –  bez dovoljno sredstava u budžetu, kapaciteta za planiranje i pružanje odgovarajuće podrške .  Finansijska podrška koju država izdvaja je nedovoljna. Stalno se ukazuje da nema dovoljno sredstava. S druge strane postoje sredstva iz Budžeta Republike Srbije kroz koje se pruža podrška najugroženijim grupama stanovništva. Radi se o 2,68 milijardi dinara (prema budžetu za 2013. godinu), odnosno o 24,4 miliona evra.

IZBORI – Da li imate plan kako da ova sredstva iskoristite bolje da porodice sa decom u Srbiji dobiju odgovarajuću podršku?

Pored toga, sistem nije dovoljno osposobljen za trošenje EU sredstava po „komplikovanim“ EU procedurama (uporedbom sa sistemima nekih zemalja članica EU, postoji bojazan da ćemo nespremni dočekati rumunski scenario: npr. Rumunija je od 2007. godine iskoristila samo 7% sredstava iz Evropskog socijalnog fonda). Zato se postavlja pitanje:

Da li imate plan kako da bolje i više iskoristite EU sredstva koja će nam biti dostupna?